Powiat Otwocki zaprasza do udziału w II edycji konkursu literackiego pt.:"Złoczyńcy w uzdrowisku"

Aby wziąć w nim udział, należy napisać opowiadanie, w którym istotne znaczenie odgrywa powiat otwocki. Powinno być ono osadzone w realiach geograficznych i nawiązywać do miejsc związanych z naszym regionem. Źródłem inspiracji mogą być miejsca turystyczne, kulturalne, ośrodki, placówki, zakłady itp., które znajdowały się na terenie powiatu. Przykładową listę miejsc znajdziecie na stronie internetowej Powiatu Otwockiego. Pamiętajcie, że akcja opowiadania może toczyć się w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Swoją pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prześlijcie pocztą na adres Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock lub dostarczcie osobiście do biura, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs kryminalny". Na kopercie nie wpisujcie swojego imienia i nazwiska! Prace można składać do dnia 31 lipca (liczy się data wpływu do Kancelarii Powiatu Otwockiego). Warto już teraz rozpocząć pisanie, bo nagrody są naprawdę wartościowe! Autor najciekawszego opowiadania zdobędzie 2 tys. zł brutto, zdobywca drugiego miejsca 1500 zł, a trzeciego 1000 zł. Organizatorzy konkursu przewidują też wyróżnienia w formie rzeczowej dla autorów najciekawszych prac. Więcej informacji i niezbędne dokumenty znajdziecie na stronie Powiatu.

ML