Józefowski ratusz znalazł bardzo oryginalny sposób na tropienie mieszkańców, którzy palą w piecach odpadami. Właśnie ogłoszono konkurs dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zdjęcie... dymu z komina budynku znajdującego się w mieście. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni bardzo atrakcyjnymi upominkami.

Konkurs potrwa do 13 marca. Ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zanieczyszczenia powietrza oraz uświadomienie im, że stan jego czystości ma wpływ na nasze zdrowie. Organizatorzy chcą też rozbudzić w młodych ludziach zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym i zaszczepić w nich poczucie odpowiedzialności za jego stan. A także pogłębić świadomość społeczną na temat zagrożeń ekologicznych i ochrony klimatu oraz zainspirować uczestników konkursu do aktywności twórczej w dziedzinie fotografii.

Aby wziąć udział w plebiscycie, należy wykonać indywidualne zdjęcie dymu z komina budynku znajdującego się na terenie miasta Józefowa. Pamiętajcie, że na waszej fotografii nie mogą być widoczne: numer domu, logo firmy ani szyld reklamowy znajdujący się na fotografowanym budynku. 
Przyjmowane będą wyłącznie zdjęcia w formie elektronicznej przesłane na adres mailowy: zlap.dym@jozefow.plDo jednego maila można załączyć wyłącznie jedno, wybrane zdjęcie. Maksymalna wielkość zdjęcia to 2 Mb. Jeden uczestnik konkursu może wysłać nieograniczoną liczbę maili. Każdy mail musi zostać opatrzony następującymi danymi: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, w której się uczy, dane kontaktowe, ulicę, na której zrobiono zdjęcie. W tytule maila należy wpisać: „Konkurs ekologiczny „Złap dym”. Napływające zdjęcia będą na bieżąco publikowane w galerii na stronie internetowej Urzędu Miasta Józefowa: www.jozefow.pl oraz wybrane w miesięczniku „Józefów nad Świdrem”.

Konkurs będzie trwał do od 13 lutego do 13 marca 2017r. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu głosowania, o czym poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na profilu Miasto Józefów na portalu Facebook. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż 24 marca. Wyboru najlepszych zdjęć dokona komisja, oceniając: pomysł, oryginalność ujęcia i poziom wykonania.  Uczniowie za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe. Dla zdobywcy pierwszego miejsca przewidziano tablet, a dwóch kolejnych smartfony. Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze. Przyznana zostanie również nagroda specjalna burmistrza Józefowa dla osoby, która wyśle największą liczbę zdjęć (z różnych miejsc). 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie prac w mediach, druku, publikowanie ich w internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Dane osobowe będą wykorzystane jedynie do promocji konkursu.

Ocena jury jest ostateczna i niepodważalna. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane przez Urząd Miasta Józefowa w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych. Będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Administratorem danych jest Urząd Miasta Józefowa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).


Fot. pixabay