Narodowy Instytut Wolności (NIW – CRSO) właśnie przyznał dotację w wysokości 119.730,00 zł. ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020 na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału OSP Pogorzel i aktywizacja społeczeństwa Gminy Osieck w obszarze bezpieczeństwa".

-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. W tegorocznej edycji FIO złożono łącznie z całego kraju, w trzech kategoriach 2314 ofert, z których 311 uzyskało dofinansowanie. OSP Pogorzel przyznano środki finansowe jako 1 z 27 podmiotów w priorytecie IV silne organizacje pozarządowewyjaśnia p. Agnieszka Gadomska, koordynator projektu.

W ramach zadania publicznego "Wzmocnienie potencjału OSP Pogorzel i aktywizacja społeczeństwa Gminy Osieck w obszarze bezpieczeństwa" realizowane będą szkolenia strażaków i praktyczne zintegrowane ćwiczenia, warsztaty dla mieszkańców z bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy oraz kampania informacyjna.

Projekt zakłada też podniesienie kwalifikacji strażaków z OSP Pogorzel, poprawę współpracy służb, zainteresowanie nieletnich strażą pożarną, aktywizację mieszkańców w dziedzinie bezpieczeństwa i praktyczne podniesienie go poprzez wyposażenie uczestników warsztatów w czujki czadu i dymu, zakup kamery termowizyjnej dla OSP Pogorzel oraz montaż zewnętrznego ogólnodostępnego defibrylatora AED na strażnicy w Pogorzeli, którego stosowanie w akcji reanimacyjnej będzie nauczane i propagowane wśród mieszkańców.

-Punkt zainstalowania AED zostanie zgłoszony do ogólnokrajowego mobilnego systemu, aby urządzenie to mogło zostać zlokalizowane również przez przyjezdnych potrzebujących pomocy. Planujemy także zakup ubrań koszarowych, hełmów i butów strażackich na rzecz jednostkimówi Agnieszka Gadomska.