Czy mieszkańcy zostaną wysłuchani?

W piątek, 19 lutego 2021 r. Urząd Miasta Otwocka zapowiedział zebranie Komisji Planowania Przestrzennego. Jedynym punktem obrad ma wg. harmonogramu być: Omówienie pisma mieszkańców Otwocka w sprawie mpzp „Wólka Mlądzka-etap II”.

Czy spotkanie się odbędzie? Czy zostaną do niego dopuszczeni zainteresowani i czy zostaną wysłuchani? Warto się zainteresować!

Przypominamy, sprawa dotyczy panu zagospodarowania terenu Wólka Mlądzka II, który może dać – jak twierdzą mieszkańcy – „niemalże nieograniczone możliwości jednemu z działających lokalnie przetwórców odpadów na rozbudowę składowiska”. Dochodzi do tego odgórne rozporządzanie prywatną własnością i degradacja środowiska.