Rozmawiamy ze Stefanem Traczykiem - Nadleśniczym Nadleśnictwa Jabłonna, radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego i prezesem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów.