Uwagi są zasadne, ale niemożliwe do spełnienia, odpowiada prezydent Jarosław Margielski. Powołuje się na zapisy z 2014 roku.

W zeszły piątek, 19 lutego 2021 r. zebrała się zdalnie Komisja Planowania Przestrzennego. Omawiano na niej poważne zastrzeżenia mieszkańców Wólki Mlądzkiej co do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka Mlądzka II”. Do zabrania głosu dopuszczono również gości – samych zainteresowanych. Przebieg posiedzenia można było śledzić w internecie, można też obejrzeć w całości pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=vS1ODSkNGtk

Tego samego dnia Urząd Miasta Otwocka wydał oficjalne świadczenie podpisane przez Jarosława Margielskiego, prezydenta miasta. Możemy w nim przeczytać, że zgłoszono 80 uwag (pism) od mieszkańców. Większość z nich została uznana za zasadne, jednak niemożliwe do spełnienia, z uwagi na obowiązujące studium uwarunkowań uchwalone w 2014 roku. Niemniej, na części obszaru zostaną wstrzymane prace projektowe, by „rozpocząć prace nad aktualizacją studium”. Dlaczego prace wstrzymano wyłącznie na części a nie na całym obszarze? Czy ciągle nad mieszkańcami wisi widmo sąsiedztwa faworyzowanej przez miasto przetwórni odpadów komunalnych? Niestety, poza oficjalnym pismem, Urząd Miasta nie udzielił żadnych wyjaśnień.