Przedstawiciele Powiatu Otwockiego i Zarządu Dróg Powiatowych właśnie podpisali umowy z dwoma przedsiębiorcami, którzy już wkrótce zajmą się pracami budowlanymi, dzięki którym poprawie ulegnie część chodników i zostaną doświetlone niektóre przejścia dla pieszych.

W spotkaniu wzięli udział: wicestarosta powiatu otwockiego, Krzysztof Kłósek i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Tadeusz Marek Płaczek. A także przyszli wykonawcy: panowie Michał i Rafał Tomaszewscy prowadzący działalność pod nazwą Tomiraf s.c. w Glinie przy ul. Wspólnej 42.

W ramach podpisanej umowy, której wartość to 290 295,81 zł wybudowany zostanie chodnik na drodze powiatowej nr 2703 w miejscowości Boryszew (gmina Wiązowna) na odcinku około 807,90 m.

Kolejna umowa została podpisana z firmą ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32 w Warszawie, reprezentowaną przez Pana Radosława Artura Kaczmarek – Prezesa Zarządu. Jej przedmiotem jest wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj. Umowa obejmuje:

- Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Karczewie przy skrzyżowaniu z ul. Ordona,
- doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego w Karczewie,
- doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Żaboklickiego w Karczewie przy skrzyżowaniu z ul.
Stare Miasto (w kierunku miejscowości Otwock Mały),
- doświetlenie przejścia dla pieszych w Otwocku w ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Kukułczej.

Wartość tej umowy to 60 270,00 zł.