Po wielu perypetiach i próbach ratowania kruchej koalicji, dotychczasowy zarząd powiatu odszedł lub został zdymisjonowany. Jak słusznie podejrzewano, członkowie nowego zarządu zostali wybrani spośród powiatowych radnych.

9 października w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, odbyła się kontynuacja XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Otwockiego. Miała ona miejsce w związku z odwołaniem Zarządu Powiatu Otwockiego, któremu nie udzielono wotum zaufania. O szczegółach pisaliśmy już w poprzednich wydaniach Halootwock. Podczas Sesji spośród Radnych wybrano członków nowego Zarządu, w składzie:

Starosta Otwocki – Krzysztof Szczegielniak
Wicestarosta Otwocki – Paweł Zawada
Członek Zarządu Powiatu Otwockiego – Kinga Błaszczyk
Członek Zarządu Powiatu Otwockiego – Grzegorz Michalczyk
Członek Zarządu Powiatu Otwockiego – Dariusz Kołodziejczyk

Radni wybrali także nowych przewodniczących prezydium Rady Powiatu Otwockiego, którymi zostali:
Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego – Grażyna Kilbach
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego – Grażyna Olszewska
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Otwockiego – Roman Srebnicki

Na czele powiatu otwockiego stanął znany już ze swoich działań w Otwocku, Karczewie i nie tylko Krzysztof Szczegielniak. Od wielu lat „z zawodu samorządowiec”, pisze o sobie: „Z samorządem jestem związany od ponad 20 lat. Pełniłem funkcję radnego, przewodniczącego rady, członka zarządu, sekretarza. Pozwoliło mi to na wytworzenie kompetencji w wielu różnych obszarach. Teraz będą one służyły budowaniu naszej małej ojczyzny. Zapewniam jednocześnie, że w każdym przedsięwzięciu, którego się podejmę, będę miał na względzie dobro powiatu.”

Mając właśnie na względzie dobro powiatu – trzymamy za słowo!

Jego zastępcą został mieszkaniec Wiązowny – Paweł Zawada. Do tej pory powiatowy radny od 2001 roku związany z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Otwocku. Z wykształcenia marketingowiec, ekonomista i pedagog.

Z członków zarządu warto wspomnieć panią Kingę Błaszczyk. W kręgach osób zaangażowanych społecznie znana m.in.: z powodu organizowanych regularnie akcji charytatywnych i zbiórek krwi.

Podczas sesji powołano również nową Radę Powiatu Otwockiego. Przewodniczącą rady została Grażyna Kilbach, mieszkanka gminy Wiązowna oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie.

Nowemu Zarządowi i Radzie przypominamy, że są tu DLA MIESZKAŃCÓW i życzymy wielu sukcesów w pracy dla ich dobra!