Ta wiadomość z pewnością zaskoczy wszystkich niedowiarków, którzy wątpili w to, że w najbliższym czasie przejedziemy przeprawą łączącą Otwock z Józefowem. We wtorek, 22 maja została podpisana umowa na drugi etap budowy mostu i już wkrótce rozpoczną się kolejne prace budowlane.

Jak informowaliśmy w połowie maja na naszym facebookowym fanpage'u, powiat otrzymał od Ministerstwa Finansów kwotę 9 318 700,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego na odcinku od km 0+000 do km 1+708 wraz z obiektem przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki". Zgodnie z pismem datowanym na 16 maja br., środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy powiatu zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ministra Infrastruktury w czerwcu 2018r.

Dzięki temu dofinansowaniu, możliwe będzie rozpoczęcie drugiego etapu prac budowlanych w okolicy nowego mostu. Pierwsze kroki zostały już nawet poczynione. Reprezentujący Powiat otwocki, starosta Mirosław Pszonka i Zarząd Dróg Powiatowych, dyrektor Marek Płaczek podpisali umowę z Piotrem Ostrowskim (Prokurent) i Rafałem Tadeuszem Gorczycą (Prokurent), przedstawicielami przyszłego wykonawcy, czyli konsorcjum firm: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY sp. z o.o. BUDOWNICTWO sp. k., ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa, i „PHU” TOWEMO Monika Szczygieł, ul. Żeromskiego 73K, 05-400 Otwock, reprezentowanym przez lidera konsorcjum Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY sp. z o.o. BUDOWNICTWO sp. k..

Podczas spotkania nie zabrakło też m.in.: przedstawicieli otwockiego magistratu, który hojnie wspiera inwestycję, czyli pani wiceprezydent Agnieszki Wilczek i przewodniczącego Rady Miasta Otwocka – Jarosława Margielskiego.

Zdaniem obu stron, nowa , od dawna wyczekiwana przez mieszkańców powiatu przeprawa będzie gotowa w połowie września, a całkowita kwota zawarta w umowie wynosi 14 596 084,10 zł.

Red/fot. J.Sudnikowicz