Radni województwa zdecydowali o dofinansowaniu budowy bądź remontów i modernizacji 238 świetlic wiejskich i domów kultury na Mazowszu. Wśród nich jest 31 projektów z subregionu warszawskiego wschodniego, które otrzymają w sumie ponad 4,2 mln zł dofinansowania w ramach nowego, pilotażowego programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.