Mieszkańcy Otwocka mogą już wyrabiać tzw. „Bilet metropolitarny” w swoim mieście. W poniedziałek, 27 sierpnia otwarty został punkt obsługi tej karty w Urzędzie Miasta.

Oferta „Warszawa+” skierowana jest do gmin aglomeracji warszawskiej, których mieszkańcy korzystają codziennie z komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Dokładniej do tych samorządów, które są gotowe na wyższe dopłaty do funkcjonowania komunikacji, oferując w zamian swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską.

Tańsze bilety mogą być kodowane wyłącznie na spersonalizowanej (posiadającej zdjęcie oraz imię i nazwisko właściciela) karcie wydawanej mieszkańcom przez gminy. Karta „Bilet Metropolitalny” wydawana jest osobom, które zamieszkują Gminę Otwock i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku oraz dla dzieci tych osób. Szczegóły dotyczące wydawania kart „Bilet Metropolitalny” zawierają:

Uchwała Nr LXVIII/526/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawa.

Zarządzenie Nr 198/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania karty „Bilet Metropolitalny”.

Punkt Obsługi Karty "Bilet Metropolitalny" znajdować się będzie w Urzędzie Miasta Otwocka w budynku C i czynny będzie od 27 sierpnia w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00. Zdjęcia do Karty „Bilet Metropolitalny” są wykonywane na miejscu!

Przypominamy też, że bilety w ramach oferty „Warszawa+” można kupić (poprzez doładowanie karty) wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM!

Bilet 30-dniowy imienny, ważny w obu strefach, kosztuje obecnie 180 zł (ulgowy 90 zł). Tymczasem mieszkaniec gminy Otwock, który korzysta z oferty „Warszawa+” zapłaci za niego jedynie 120 zł (ulgowy 60 zł).

Na bilet 90-dniowy imienny na obie strefy trzeba wydać bez żadnej zniżki 460 zł (ulgowy 230 zł). W ramach „Warszawa+” bilet ten kosztuje tylko 330 zł (ulgowy 165 zł). Mieszkańcy Gminy, którzy korzystają z oferty „Warszawa+” mogą także kupić tańsze bilety tylko na drugą strefę. 30-dniowy kosztuje 72 zł (ulgowy 36 zł), a 90-dniowy – 212 zł (ulgowy 106 zł). Dla porównania – bilety na drugą strefę bez zniżki kosztują odpowiednio 112 zł (ulgowy 56 zł) i 282 zł (ulgowy 141 zł). Różnicę w cenie biletów pokrywa Gmina Otwock.

Aby otrzymać Kartę "Bilet Metropolitalny" należy:

- Wypełnić wniosek (dostępny na stronie: www.karta.otwock.pl, przez którą można też złożyć wniosek w formie elektronicznej!)
- Wysłać go do Urzędu Miasta Otwocka - kliknąć przycisk "WYŚLIJ WNIOSEK"
- Przyjść do Urzędu Miasta Otwocka do Punktu Obsługi Karty "Bilet Metropolitalny”
z następującymi dokumentami:

pierwszą stroną PIT-u za rok poprzedni,

potwierdzeniem złożenia PIT-u (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

dowodem osobistym lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

pierwszą stroną PIT-u/ów za rok poprzedni obojga rodziców (rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Otwocku i mieszkających na terenie gminy Otwock),

potwierdzeniem złożenia PIT-u/ów (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),

ważną legitymacją szkolną/studencką,

dowodem osobistym rodzica lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Karta (po sprawdzeniu uprawnień) zostanie wydana "od ręki".

UWAGA:

Dzieci/studenci nie rozliczający podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni do wyrobienia Karty „Bilet Metropolitalny” przychodzą min. z jednym z rodziców wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.

Pytania i pomoc w wypełnieniu wniosku o uzyskanie Karty „Bilet Metropolitalny” można uzyskać pod numerem infolinii: (22) 788 20 15 (opłata zgodnie ze stawką operatora).