Wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem zostanie wprowadzone w życie

Choć uchwała w sprawie przyjęcia programu Rodzina N+ obowiązuje już od zeszłego roku, to rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi nadal nie otrzymują zniżek do których są uprawnione. Uchwała zapewnia rodzinom dzieci niepełnosprawnych zwolnienie z opłat za żłobek, przedszkole oraz wyżywienie w szkołach podstawowych. Dodatkowo, za opłatą 1 zł rodziny te powinny móc korzystać z wydarzeń kulturalnych, (np. kino, teatr, warsztaty).

Jeden z rodziców wysłał w kwietniu pismo do urzędu w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymał informację od wiceprezydenta Pawła Walo, że rada miasta uchwalając budżet na 2019 r. przeznaczyła na realizację tego programu 50 tys. zł. Włodarz dodał też, że trwają prace nad regulaminem wydawania kart.

Innego zdania, na temat posiadanych środków był prezydent Jarosław Margielski. Zapytany o ten program na spotkaniu z mieszkańcami w Teatrze im. S.Jaracza stwierdził, że: -W poprzedniej kadencji rada miasta Otwocka podjęła tę uchwałę jednak jeszcze nie została ona uruchomiona. Dlaczego? Bo nie było na nią środków. Na ostatniej sesji rady miasta (18 czerwca – przyp. red.) radni podjęli decyzje o dostosowaniu zapisów uchwały dotyczącej rodziny 3+ do obowiązujących przepisów prawa i obowiązujących dofinansowań ze strony rządu. Te środki, które dzięki temu nie pójdą na wydatki z tytułu rodziny 3+ będziemy mogli skierować na rodzinę N+ i uruchomić ten program. Mam nadzieje, że już od września z N-ką czyli z uchwałą w sprawie N+ będziemy gotowi – zapowiedział na spotkaniu prezydent.

Niezależnie więc od tego czy środki na ten program były już na początku roku, jak twierdzi Wiceprezydent Walo, czy tez dopiero się znajdą, jak twierdzi Prezydent Margielski, ważne, że wreszcie ruszy długo wyczekiwana pomoc finansowa dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Ta pomoc z całą pewnością się przyda!