Czy z powodu jednego zachorowania zamykać całą szkołę? A może odizolować tylko tych, którzy mogli zetknąć się z zakażonym, a placówka ma funkcjonować dalej?

Czarna seria zakażeń w placówkach oświatowych w naszym powiecie zaczęła się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego w Ostrowie. Koronawirus nie ominął też Otwocka i Karczewa. Gdy wydawało się, że sytuacja jest w miarę opanowana – znów wrócił do szkół. Tym razem do podstawówki w Celestynowie i „piątki” w Otwocku-Świdrze.

Dosłownie kilka dni wcześniej zapytaliśmy naszych czytelników na Facebooku, czy z powodu epidemii zamykać szkoły czy nie? Odpowiedzi na pytanie zadane w naszej mini ankiecie były jednoznaczne. Rodzice powiedzieli stanowczo „nie” zamykaniu całych szkół z powodu epidemii. Tak samo mówią również pytani przez nas pedagodzy.

COVID-19 w szkole – co dalej?
Rankiem, 5 października br. od jednego z rodziców dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, dowiedzieliśmy się, że uczniowie jednej z klas 4 oraz ich rodzice zostali skierowani na kwarantannę. Przyczyną było potwierdzone zakażenie koronawirusem u dziecka przebywającego wcześniej w placówce leczniczej. Jedna z pracownic szkoły poinformowała nas wówczas, że: -w tej chwili na kwarantannie przebywa tylko jedna klasa, klasa 4c. Te dzieci mają zajęcia w drugim budynku, więc tu na Wrzosowej póki co wszystkie zajęcia są prowadzone bez zmian. Z tego co wiem to u jednego z dzieci jest podejrzenie koronawirusa. Dziecko miało pobyt w szpitalu czy na rehabilitacji i stamtąd to wszystko.

Informację tę potwierdziła i doprecyzowała dzień później dyrektor celestynowskiej podstawówki, pani Anna Kędziorek. -Niestety na kwarantannę trafiła cała klasa, Szczęśliwie nie jest to ognisko w szkole, dlatego w innych klasach nauka odbywa się normalnie. W przypadku dzieci na kwarantannie wprowadziliśmy od razu system nauki zdalnej. Ten system zdał już egzamin wiosną, mamy cały potrzebny sprzęt do nauczania zdalnego i to działa – zapewniła nasza rozmówczyni.

-Chciałabym sprostować, że nie ma „podejrzenia” zakażenia, a jest potwierdzony przypadek u jednego z dzieci, po przeprowadzonym przez SANEPID dochodzeniu, na kwarantannę skierowano cała jego klasę. Procedury zadziałały dzięki szybkiej reakcji dyrekcji szkoły. To trudny czas dla wszystkich, zwłaszcza dla oświaty, ale nie można panikować – uspokaja Edyta Wrzosek, kierownik Zakładu Obsługi Szkół gminy Celestynów,


Na chwilę obecną, dzięki szybkiej reakcji dyrekcji i wdrożeniu odpowiednich procedur przewidzianych na taką okoliczność, szkoła nie została zamknięta, w pozostałych klasach lekcje odbywają się zwykłym trybem.

W otwockiej Szkole Podstawowej nr. 5 im. Jadwigii Korczakowskiej część uczniów również trafiła na kwarantannę. Tutaj jednak od razu pojawiły się w internecie pytania o „opieszałość” szkoły – jako że nauczycielka z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 trafiła na kwarantannę wcześniej. Wszystkie te insynuacje dementuje wicedyrektor, pani Agnieszka Michałowska, jednocześnie zwracając uwagę na cały przebieg procedur, o którym chyba wiele osób nie ma wiedzy: -w naszej szkole procedury zadziałały tak, jak powinny. Trzeba wyjaśnić – i to chodzi nie tylko o naszą szkołę, ale o wszystkie szkoły - że działamy tylko i wyłącznie na podstawie zleceń z SANEPIDu. Szkoła nie ma możliwości żeby sama podjąć decyzję o kwarantannie, taką decyzję podejmuje jednostka SANEPID, a szkoła ma obowiązek się do niej natychmiast podporządkować. Tak właśnie było i w naszym przypadku. Decyzję otrzymaliśmy w sobotę 3 października, o czym niezwłocznie poinformowaliśmy rodziców dzieci, które miały styczność z zakażoną osobą. Uruchomiliśmy tez od razu naukę zdalną, aby dzieci straciły jak najmniej.

Nieco więcej zdradza pełniąca obowiązki dyrektora SP5, Joanna Tarnowska:  -Obecnie w szkole u jednego nauczyciela zdiagnozowano Covid, w związku z tym kwarantanną objęto 4 klasy oraz sześciu nauczycieli. W tych klasach wdrożono nauczanie zdalne. Pracujemy w oparciu o dziennik elektroniczny i Teams. Wszyscy objęci kwarantanną czują się dobrze. W tym miejscu chciałabym podkreślić, że o kwarantannie (kto jest nią objęty, na jak długo) decyduje Sanepid, a nie dyrektor szkoły(!), a na test na obecność wirusa kieruje lekarz. Jesteśmy w stałym kontakcie z PSSE w Otwocku. O naszych działaniach, liczbie osób na kwarantannie i zdalnym nauczaniu na bieżąco informujemy Organ Prowadzący i Kuratorium.

 

-Mam nadzieję, ze nie będę musiała zamykać całej szkoły, było by to z wielką stratą dla dzieci – podkreśla pani Anna Kędziorek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Celestynowie. -To smutny czas dla nas wszystkich, jednak nie można działać w ten sposób, żeby były poszkodowane dzieci – dodaje.

W mini ankiecie na naszym fanpage’u na Facebooku, większość rodziców jest przeciwko całkowitemu zamykaniu szkół. Podobnego zdania są nauczyciele. Tu wszyscy mówią jednym głosem – chodzi o dobro dzieci. Zwłaszcza młodsze roczniki nie potrafią jeszcze samodzielnie wyszukiwać potrzebnych informacji i samodzielnie się uczyć. Nauka w szkole, prowadzona przez dobrych nauczycieli, których w naszym powiecie nie brakuje, jest wręcz nieodzowna. Koronawirus zostanie z nami zapewne na długo, ale tym bardziej nie można dać się zwariować.

 

KOMUNIKAT KIEROWNIKA ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY CELESTYNÓW:

W piątek popołudniu, 2 października zostaliśmy poinformowani przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie o wystąpieniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u ucznia klasy IV. Decyzją SANEPID-u cała klasa została skierowana na kwarantannę. W szkole uruchomiono obowiązujące procedury. Zgodnie z zapisami rozporządzenia do zawieszenia zajęć w systemie stacjonarnym i przejście na nauczanie w systemie zdalnym konieczna jest pozytywna opinia SANEPID-u i zgoda organu prowadzącego. Pani Dyrektor Anna Kędziorek otrzymała wymagane zgody i podjęła decyzję o nauczaniu na odległość z wykorzystaniem platformy TEAMS w okresie kwarantanny tj. od 05.10.2020 r. do 09.10.2020 r. W szkołach ii przedszkolach obowiązują procedury zgodne z wytycznymi MEN i GIS. Pracownicy ww. szkoły i wszystkich pozostałych jednostek oświatowych, w tym przedszkoli dochowują wszelkich starań podczas codziennych czynności związanych z utrzymaniem porządku i czystości.

OŚWIADCZENIE DYREKTORA OŚWIATY MIEJSKIEJ W OTWOCKU, EDYTY ROSŁANIEC:

Od początku roku szkolnego we wszystkich  otwockich szkołach i przedszkolach zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały wprowadzone i wdrożone procedury służące zapewnieniu bezpieczeństwa epidemicznego dzieciom i personelowi placówek oświatowych. Wszystkie publiczne przedszkola i szkoły podstawowe zostały wyposażone w środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni, w tym bezdotykowe dystrybutory do odkażania rąk oraz w odpowiednią ilość maseczek i przyłbic ochronnych. Sale, w których prowadzone są zajęcia są wietrzone, a części wspólne oraz sprzęt i wyposażenie z którymi mają kontakt uczniowie i personel są cyklicznie dezynfekowane. W każdej placówce wydzielono pomieszczenie izolatorium, które w razie stwierdzenia podejrzenia zachorowania służą czasowej izolacji. O każdym podejrzeniu zachorowania dyrektor placówki zawiadamia powiatowy Sanepid, w uzgodnieniu z którym podejmowane są odpowiednie czynności.
Od czasu objęcia powiatu otwockiego tzw. czerwoną strefą w otwockich szkołach odnotowano incydenty związane z Covid-19, a mianowicie w SP nr 5 stwierdzono wynik dodatni u ucznia, wobec czego decyzją Sanepidu klasa została skierowana na kwarantannę oraz  nauczyciele w niej  uczący, jak również pięć klas objętych jest nauczaniem zdalnym w tej placówce, w związku z kwarantanną i 6 nauczycieli tych klas - w okresie od 5 do 8 października, zaś w SP nr 6 kwarantanną objętych jest 2 uczniów oraz jeden nauczyciel. Jak dotąd w żadnym otwockim przedszkolu w analogicznym okresie nie odnotowano incydentu wymagającego ograniczenia funkcjonowania działalności przedszkoli. Dyrektorzy na bieżąco monitorują sytuację w podległych im placówkach i w każdym przypadku podejmują kroki określone wprowadzonymi procedurami i decyzjami Sanepidu, we współpracy z organem prowadzącym.

fot. domena publiczna