1,2mld. zł – taka będzie szacunkowa wartość inwestycji polegającej m.in.: na budowie kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku właśnie wydał decyzję środowiskową dla kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Decyzja ta, ma rygor natychmiastowej wykonalności.

W kolejnym etapie przygotowane zostaną materiały i ogłoszone przetargi na wykonanie koncepcji programowej. Specjaliści przeprowadzą też szczegółowe badania warunków geologicznych.

Po spełnieniu wszelkich formalności drogowcy rozpoczną budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok 10,2 km, z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Ten odcinek S17 przebiegać będzie przez Zielonkę, Warszawę (dzielnice Rembertów i Wesoła) oraz Sulejówek. Przewidziane do realizacji są również dwa węzły: Rembertów (na przecięciu z ul. Okuniewską w ciągu DW 637) oraz Poligon na połączeniu z ul. gen. A.Chruściela „Montera” przeznaczony tylko dla potrzeb wojska.


Wybudowane zostaną również m.in.: drogi dojazdowe i obsługujące tereny przyległe, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowie podlegać będą skrzyżowania, w tym z liniami kolejowymi oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Szacowana wartość inwestycji (dokumentacja, wykupy gruntów, realizacja) to ok. 1,2 mld zł.

fot. pixabay i GDDKiA