Stare, kostkowe nawierzchnie wzdłuż najważniejszych józefowskich dróg są obecnie zamieniane na asfaltowe. To świetna wiadomość dla zapalonych kolarzy. Zarówno tych krótko dystansowych (wyprawa do sklepu, czy sąsiadów), jak i uczestników weekendowych wycieczek po naszym regionie.

Zapaleni rowerzyści często słyszą, że uprawianie tego sportu jest bardzo nie korzystne dla kręgosłupa i kolan zwłaszcza, gdy jedziemy po wyboistej nawierzchni. Prawdopodobnie właśnie dlatego zamiast ścieżki rowerowej wolimy jechać asfaltową ulicą. A to stwarza zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg. Miłośnik dwóch kółek przy bezpośrednim kontakcie z samochodem nie ma żadnych szans. Kierujący autem również nie znajduje się w komfortowej sytuacji, gdyż wyprzedzając rowerzystę stwarza bezpośrednie zagrożenia na jezdni. Asfaltowa ścieżka rowerowa daje również szansę pieszym na zorientowanie się, że to nie deptak. Czarna droga z asfaltu bardziej kojarzy się bowiem z przeznaczeniem dla ruchu kołowego niż pieszego. Kostka nie jest taka jednoznaczna, a wręcz bardziej kojarzy się spacerowo, mimo różnicy kolorów związanej z przeznaczeniem. Dlatego uważamy, że asfaltowe Drogi Dla Rowerów (DDR) to wspaniała inicjatywa!

A skoro już o ścieżkach i rowerach mowa, to koniecznie zapoznajcie się z informacjami, które Urząd Miasta Józefowa umieścił na swojej stronie internetowej! Znajdziecie tam przepisy i wyjaśnienia znaków przy ścieżkach rowerowych. Warto się z nimi zapoznać, bo ich nieznajomość może wiele kosztować!

Anna Osińska


PRAWA I OBOWIĄZKI NA DRODZE:
Wraz z pojawieniem się nowych ścieżek rowerowych (np. na Nadwiślańskiej) rowerzyści muszą przenieść się z ulicy na wyznaczoną dla nich ścieżkę. Ich prawa i obowiązki reguluje Prawo o Ruchu Drogowym. Przy okazji przypominamy jego zapisy dotyczące ruchu rowerowego:

r o w e r z y ś c i:
Generalnie powinniście poruszać się po ścieżkach rowerowych, a jeśli nie ma ścieżki - poboczem drogi. Po jezdni można jechać tylko wtedy, gdy nie ma ani ścieżki dla rowerów ani pobocza, albo gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. Jadąc po ulicy, musicie trzymać się blisko prawej krawędzi pasa ruchu. Szykując się do skrętu w lewo, należy zjechać do osi jezdni.

Na ciągach pieszo-rowerowych zasady poruszania się są następujące:
- znak, na którym symbol roweru i pieszego oddzielone są kreską poziomą, oznacza, że jedni i drudzy poruszają się tym samym torem, a pieszy ma pierwszeństwo:
- jeśli oba symbole oddzielone są kreską pionową, oznacza to drogę dla rowerów położoną obok drogi dla pieszych. Każdy powinien poruszać się po swojej stronie, najczęściej oddzielonej linią

Po chodniku możecie jechać tylko w kilku określonych przypadkach: gdy jedziecie z dzieckiem poniżej 10 roku życia kierującym rowerem, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów oraz gdy warunki pogodowe zagrażają waszemu bezpieczeństwu na jezdni.


Nie przejeżdżajcie rowerem przez ulicę po przejściach dla pieszych. Jeśli chcecie z takiego przejścia skorzystać, powinniście zsiąść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę na piechotę.


Po jezdni nie możecie jechać obok innego uczestnika ruchu (chyba, ze nie utrudnia to poruszania się xinnym albo nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego).

Pamiętajcie, aby przynajmniej jedną rękę trzymać na kierownicy, a nogi na pedałach lub podnóżkach. Interwencję wobec naruszających przepisy rowerzystów może podejmować policja, ale również straż miejska.

Każdy rower musi być wyposażony w co najmniej jedno światło przednie (białe lub żółte, ciągłe lub migające), co najmniej jedno światło tylne (ciągłe lub migające) oraz światło tylne czerwone odblaskowe, co najmniej w jeden sprawny hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 
Nie wolno jeździć rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – normy są takie same jak dla kierowców.

p i e s i:
Możecie iść po ścieżce rowerowej tylko gdy przy drodze nie ma chodnika ani pobocza, albo nie możecie z nich skorzystać. Jeśli piesi (z wyjątkiem niepełnosprawnych) korzystają z drogi dla rowerów, są zobowiązani ustąpić miejsca cyklistom.


k i e r o w c y:
Wyprzedzając rowerzystów pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności i odstępie nie mniejszym niż 1 m.
Zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów albo skręcając w drogę poprzeczną, musicie zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na ścieżce. Nie wolno wam też wyprzedzać innych pojazdów na takim przejeździe ani bezpośrednio przed nim.
Zatrzymywanie się i parkowanie na drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych jest zabronione.

UM Józefów