Kierowca nie może ponosić kosztów wymiany prawa jazdy, jeśli taka konieczność była skutkiem niezależnych od niego działań władz samorządowych - orzekł jednogłośnie Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał tę sprawę na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.