Od kilku tygodni, gdzie się nie obrócić, tam „trąbią” o pandemii włamań. Otwock, Ługi, ostatnio Wiązowna i Kopki. Podejrzani osobnicy, podejrzane auta… A jak to jest naprawdę? Czy aby nie zadziałał tu mechanizm samonakręcającej się spirali? O wyjaśnienia poprosiliśmy osobę najlepiej poinformowaną – oficera prasowego, nadkomisarza Daniela Niezdropę.

Panie Nadkomisarzu, jak wiele włamań na terenie powiatu odnotowano w ostatnim czasie? Czy rzeczywiście mamy powody do obaw?

Analizując zagrożenia włamaniami na terenie powiatu otwockiego, wyłącznie na przestrzeni ostatniego miesiąca, można dojść do wniosku, że zagrożenie tą przestępczością zmalało o ponad 40 % w stosunku do roku ubiegłego. W okresie ostatniego miesiąca na terenie naszego powiatu odnotowano 9 zdarzeń dotyczących kradzieży z włamaniem, w tym 5 do domów i mieszkań. W analogicznym okresie roku ubiegłego takich zdarzeń odnotowano 16, w tym do domów i mieszkań również 5. Do zdarzeń w tej kategorii dochodziło na terenie całego powiatu otwockiego, w Otwocku, Józefowie, Wiązownie, Zakręcie oraz Karczewie. Dlatego też nie można mówić tu o wzroście zagrożenia tą przestępczością i konkretnej lokalizacji, w której taka ilość zdarzeń mogłaby wzrosnąć w sposób zauważalny. Na Osiedlu „Ługi” w Karczewie odnotowaliśmy, 3 i 10 lutego tego roku, trzy zbliżone sposobem działania sprawców zdarzenia tj. dwa włamania i jedną kradzież oraz jedno włamanie, do którego doszło 7 marca.

Na ile prawdą są ostrzeżenia o „srebrnym mondeo” czy „srebrnym oplu” , krążących w rejonie Wiązowny, Kopek i okolicznych siedlisk?

Każde tego rodzaju zdarzenie sprawia, że w taki zagrożony rejon kierowane są większe policyjne siły, a policjanci typują potencjalne osoby, które mogłyby dokonywać tego rodzaju przestępstw. Policjanci weryfikują każdorazowo informacją dotyczącą podejrzanych osób i aut, pojawiających się na osiedlach mieszkaniowych. Nie potwierdzam informacji o oplu czy też fordzie, którym mogliby poruszać się sprawcy przestępstw. Dla mieszkańców jakiekolwiek podejrzane zachowanie zaobserwowane w miejscu zamieszkania powinno być sygnałem, aby natychmiast powiadomić Policję. Dlatego też na takie zgłoszenia od mieszkańców liczymy.

Co powinno wzbudzić naszą czujność?
Parkujący bez konkretnego celu samochód w rejonie posesji bądź w pobliżu, w którym siedzą osoby, szczególnie na obcych tablicach rejestracyjnych, osoby zaglądające przez ogrodzenie na posesję, robiące zdjęcia - to wszystko powinno wzmóc czujność w mieszkańcach. Każde takie zgłoszenie zostanie przez policjantów przyjęte i będzie weryfikowane. Można zrobić zdjęcie, nagrać film i przekazać to Policji do wglądu. Pomocą mieszkańcom służą też dzielnicowi, którym zawsze można przekazać swoje sugestie na temat podejrzanych zjawisk i zachowań.

W pierwszej kolejności powinno się powiadomić policjantów, aby mogli to sprawdzić i zweryfikować. Mówienie o zagrożeniach na forach społecznościowych ma sens, jeżeli przedstawiane są potwierdzone informacje, a nie domysły i spostrzeżenia. Te, jako pierwsze, powinny trafić do policjantów, aby mogli to dokładnie sprawdzić. Można niepotrzebnie wywołać panikę. Mówmy o zagrożeniach, ale nie straszmy. Współdziałajmy w tym zakresie.

Jakie działania może podjąć samodzielnie lub z sąsiadami obywatel, który widzi przestępstwo lub podejrzewa, że może do niego dojść?

Każdy ma prawo ująć osobę popełniającą przestępstwo, lecz zobowiązany jest przekazać taką osobę Policji. Jednak należy ocenić własne możliwości fizyczne do podjęcia takiej interwencji, gdyż może wiązać się to z poniesieniem uszczerbku na zdrowiu. Przestępcy mają przy sobie często niebezpieczne przedmioty, łapki, nożyce, śrubokręty, gaz na psy, niewykluczone również, że mogą posiadać broń palną. Dlatego warto rozważyć taką inicjatywę, a tym bardziej nie narazić się na przekroczenie granic obrony koniecznej. Obrona musi być współmierna do ataku.

Nie ma regulacji prawnych dla jakichkolwiek straży sąsiedzkich. Można się organizować w ramach własnej wspólnoty, sprawdzać zabezpieczenia posesji, osiedla, zwracać uwagę na podejrzane osoby, a w przypadku podejrzenia czy też zauważenia popełnienia czynu zabronionego, natychmiast powiadomić Policję, bo policjanci są służba państwową powołaną z mocy prawa do ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli oraz ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Gdyby już doszło do przestępstwa, a sprawcy nie opuściliby miejsca przestępstwa, warto podjąć kroki, aby spowolnić opuszczenie posesji przez włamywacza, zamknąć bramę, furtkę, zablokować wyjazd z posesji. I przede wszystkim od razu powiadomić policjantów.

Zachęcamy przede wszystkim mieszkańców do współdziałania z nami, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, spotkania się w celu wypracowania skutecznych form przeciwdziałania przestępstwom.

Rozmawiał: Adrian Craig

Tak można zabezpieczyć dom/mieszkanie:

• zastosować zamki antywłamaniowe,

• zastosować system alarmowy i monitorujący (dźwiękowy i wizyjny),

• oznaczyć posesję tabliczką o nadzorze i monitoringu,

• objąć nadzorem przez agencję ochrony,

• zainstalować kamery monitorujące,

• zamontować rolety antywłamaniowe,

• zamiast zwykłych klamek w drzwiach balkonowych i oknach, zainstalować klamki z zamkiem na klucz, co uniemożliwi otworzenie okna po uprzednim nawierceniu otworu w ramie okna/drzwi,

• zawsze zamykać okna i drzwi oraz bramę wjazdową i furtkę na klucz, po opuszczeniu lokalu, posesji, nawet w sytuacji, gdy wyjazd ma charakter krótkotrwały,

• poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na posesję/dom/mieszkanie, gdy je opuszczamy na dłuższy czas,

• zawsze trzeba sprawdzić, czy zabezpieczenia działają – Nie włączone - nie chronią!

Szybkość policyjnej reakcji zależy od szybkiego powiadomienia przez mieszkańców. Dlatego jeżeli tylko dzieje się coś podejrzanego należy dzwonić na numery alarmowe 112 i 997 lub bezpośrednio do dyżurnych jednostek Policji:

  • w Otwocku tel. 22 60 41 213

  • w Józefowie tel. 22 789 21 07

  • w Karczewie tel. (22) 780 67 35