Program rodzina 3+, który przez ostatnie lata funkcjonował w Otwocku, od września ulegnie zmianie. Niestety, rodzice nie będą z tej zmiany zadowoleni!

Do tej pory rodziny posiadające troje lub więcej dzieci mogły liczyć na zwolnienie z opłat za żłobek i przedszkola oraz wyżywienie dzieci w szkołach. Dzieci z rodzin objętych tym programem mogły również bez opłat brać udział w półkoloniach, zajęciach sportowych czy wydarzeniach kulturalnych.

Jeszcze w zeszłym roku radni mieli pomysł, aby ten program rozszerzyć o rodziny w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością. W tym roku te plany się jednak zmieniły. Program nie został poszerzony a dotychczasowi beneficjenci programu otrzymają o połowę mniej świadczeń. Radni decyzje o zmniejszeniu wcześniejszej pomocy argumentowali tym, że od września ma zostać rozszerzony państwowy program rodzina 500+, który będzie stanowił wsparcie finansowe również na pierwsze dziecko.

Już po wakacjach Otwockie rodziny wielodzietne będą więc pokrywały 50% opłat za żłobek, przedszkole, wyżywienie a liczba wydanych wejściówek na wydarzenia kulturalne zostanie ograniczona.