W Otwocku Soplicowie podpisany został akt erekcyjny Specjalistycznego Ośrodka Opieki i Rewalidacji w Demencji oraz Problemach Neurologicznych Origin. Ośrodek świadczyć będzie kompleksowe usługi opieki i terapii w ramach dwóch specjalistycznych programów realizowanych w wydzielonych częściach obiektu: Origin MemoryCare oraz Origin NeuroCare.

Przyszła lecznica zlokalizowana będzie w otwockim Soplicowie. Do dyspozycji pacjentów będą tu komfortowe pokoje dla jednej lub dwóch osób, nowocześnie wyposażone pomieszczenia fizjoterapii, relaksu i aktywnego wypoczynku, terapii indywidualnej i grupowej, w tym specjalnie zaprojektowany prywatny park stanowiący integralną część ośrodka, oferującą holistyczną opiekę i specjalistyczną rehabilitację. Na miejscu funkcjonować będzie przychodnia oferująca usługi geriatrów, psychiatrów, neurologów, gastrologów, psychologów, logopedów, dietetyków i lekarzy medycyny paliatywnej. Ośrodek posiadać będzie 131 miejsc opieki całodobowej oraz 30 miejsca opieki dziennej, mieścić będzie nowoczesne zaplecze terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz przychodnię lekarską. Budżet przewidziany na inwestycję przekracza 40 milionów złotych. Ośrodek został zaprojektowany i będzie wyposażony zgodnie z najnowszymi trendami architektury terapeutycznej. W trakcie prac projektowych korzystano z porad wybitnych specjalistów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Inwestorem jest spółka celowa Origin Otwock 1 sp. z o.o. S.K.A. Operatorem obiektu będzie Origin Polska sp. z o.o., która na polski rynek wprowadziła doświadczenie i wiedzę kanadyjskiej firmy Origin Active Lifestyle Communities - lidera na rynku usług geriatrycznych w Kanadzie. Metody działania Origin Polska opierają się na innowacyjnych programach opiekuńczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych wypracowanych i doskonalonych na przestrzeni lat w Kanadzie i adaptowanych do warunków polskich przez zespół specjalistów pracujących w ramach Origin Polska. Generalnym Wykonawcą obiektu jest IDS-BUD S.A.

Akt erekcyjny został podpisany przez: prezesa Origin Polska – Krzysztofa Jacuńskiego, prezesa Origin Otwock 1 sp. z o.o. SKA Karola Bulendę, prezydenta Miasta i Gminy Otwock Zbigniewa Szczepaniaka oraz proboszcza parafii Niepokalanego Serca Maryi Jana Gołembiewskiego. Ksiądz proboszcz dokonał uroczystego poświecenia budowy. Licznie przybyli goście usłyszeli o planach rozwoju Origin w Polsce, nowatorskich programach i rozwiązaniach, wprowadzanych do ośrodków Origin. Otwarcie obiektu w Otwocku Soplicowie przewidziane jest na drugi kwartał 2018 roku.

Red/Fot. Archiwum inwestora