Marszałek województwa mazowieckiego przyznał dotacje na poprawę jakości dróg wiejskich. Zobacz gdzie wreszcie znikną dziury!

Ogólna kwota przyznanych dotacji to 3,5 miliona złotych, ale jest rozdzielona między wnioski z 8 powiatów okołowarszawskich. W tej puli znalazły się również wnioski z powiatu otwockiego. Dofinansowane inwestycje to przede wszystkim dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich, a przez to lepszy komfort bytowania.

-Inwestycje w drogi, w budowę nowych, ale też remonty tych już istniejących to dla lokalnych samorządów projekty często bardzo kosztowne. Nie ma rozwoju wsi czy miasta bez dobrych, przejezdnych dróg. Są więc to przedsięwzięcia kluczowe. Dlatego jako samorząd Mazowsza staramy się te inwestycje wspierać, czy to przy udziale środków własnych i unijnych – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 Ogólnie, na ogłoszony w 2018 r. nabór na inwestycje w budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wpłynęło 365 wniosków, z czego 289 zostanie dofinansowanych. Na ten cel ze środków budżetu Mazowsza przeznaczono 30 mln zł.

Gdzie pojedziemy wkrótce po równej drodze?

Przebudowa drogi powiatowej nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec gmina Kołbiel, odcinek dł. 400m, dofinansowanie 50.000 zł

Gmina Kołbiel, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec, odcinek dł. 455m, dofinansowanie 95.000 zł

Gmina Osieck, Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, na terenie dz. ew. nr 793  w m. Augustówka, odcinek dł. 590m, dofinansowanie 85.000 zł

Gmina Sobienie Jeziory, Modernizacja drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie, odcinek dł. 524m, dofinansowanie 85.000 zł

Gmina Wiązowna, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta, odcinek dł. 600m, dofinansowanie 75.000 zł