Już niebawem przebudowane zostaną dwie drogi gminne w Karczewie. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 1,3 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali już marszałek Adam Struzik, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i burmistrz Karczewa Michał Rudzki.

Na realizację instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym ponad 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów – podkreśla marszałek Adam Struzik. -Dobra kondycja finansowa naszego województwa pozwala nam pomagać samorządom lokalnym w realizacji kluczowych dla nich inwestycji. Dzięki naszym autorskim programom wsparcia na Mazowszu m.in. remontowane są drogi, modernizowane hale sportowe i budynki użyteczności publicznej. Powstają także nowe świetlice wiejskie czy inne miejsca rekreacji. Wspieramy i pomagamy, a wynika to przede wszystkim z potrzeb samorządów i mieszkańców regionu – dodaje marszałek.

Samorząd Mazowsza na realizację programów wsparcia zabezpieczył w tym roku aż 250 mln zł – zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. -Instrument zadań ważnych to jeden z naszych sztandarowych programów, w ramach którego zrealizowane zostaną także inwestycje w Karczewie. Dziś podpisaliśmy umowę na przebudowę dróg gminnych o wartości ponad 1,3 mln zł. Właśnie w taki sposób przyczyniamy się do rozwoju Mazowsza i poprawy jakości życia mieszkańców regionu – dodaje.

Obecnie ul. Kościelna oraz ul. Rynek Zygmunta Starego są w bardzo złym stanie technicznym. Ulice były budowane w latach dziewięćdziesiątych i oprócz doraźnych napraw nie przechodziły generalnego remontu. Ulica Kościelna oraz ul. Rynek Zygmunta Starego zlokalizowane są w centralnej części Karczewa – stanowią centrum życia społecznego. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości ponad 1,3 mln zł zostaną zmodernizowane.

-Cieszę się, że ulica Kościelna, strategiczna droga gminna, która znajduje się w samym sercu miasta zostanie zmodernizowana. Droga ta przez wiele lat pozostawała w zapomnieniu i była powodem do wstydu zarówno dla władz jak i dla mieszkańców. W pobliżu tej drogi znajduje się wiele instytucji użyteczności publicznej takich jak komisariat policji, bank, poczta, przedszkole gminne, czy też Urząd Miejski w Karczewie. Dzięki przyznanym środkom centrum naszego miasta zmieni się nie do poznania, za co serdecznie dziękuję władzom samorządu województwa mazowieckiego – podkreśla burmistrz Karczewa Michał Rudzki.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 7 metrów. Ubytki w chodniku przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej z ul. Kościuszki zostaną wypełnione kostką betonową, a istniejąca kanalizacja deszczowa zostanie uzupełniona o dodatkowe studzienki kanalizacyjne. Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie dwóch progów spowalniających w ul. Kościelnej. Wykonane zostanie również oznakowanie pionowe i poziome.

MM