W dniach 25-27 stycznia br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prezentacje dla samorządowców z obszaru, który GDDKiA uznała za najlepszy na budowę Obwodnicy Warszawy. Zainteresowanie i stanowczy przeciw wobec tych planów wykazał wcześniej tylko wójt gminy Wiązowna, Janusz Budny. Pozostali włodarze z Powiatu otwockiego zadawali pytania dot. tej inwestycji podczas spotkania on-line w środę, 27 stycznia.

Temat obwodnicy był wielokrotnie poruszany na forum publicznym. Odbyły się spotkania mieszkańców terenów zagrożonych dewastacją z przedstawicielami władz lokalnych oraz GDDKiA, a podczas jednego z nich poseł na sejm Dariusz Olszewski deklarował, że nie pozwoli na podzielenie miejscowości czy terenów rolnych i leśnych naszego powiatu autostradą.

Dziś już wiadomo, jak najprawdopodobniej będzie przebiegała autostrada A50. Jak informuje GDDKiA: -Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analiza wielokryterialna wskazała korytarz, który wypadł najkorzystniej pod względem czterech grup kryteriów: środowiskowych i społecznych (zestaw cech obejmujących dane dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego), technicznych (zestaw cech ruchowych, inżynierskich i planistycznych), ekonomicznych (zestaw cech obejmujących nakłady inwestycyjne, wskaźniki ekonomiczne) oraz sieciowych (zestaw cech definiujących sieć dróg oraz jej wpływ na otoczenie), na które składało się 19 kryteriów cząstkowych. Najkorzystniejszy wariant ma długość 98 km i ok. 10 węzłów, a jego szacowany koszt wynosi 7,5 mld zł.

W dalszej części oficjalnego komunikatu czytamy: -Ocena inwestycji w podziale na odcinki decyzyjne pozwala stworzyć optymalną kombinację najkorzystniejszych wariantów, przedstawionych w analizie wielokryterialnej. Dla pierwszego i piątego odcinka decyzyjnego za najkorzystniejszy uznany został korytarz zielony (wariant 3), a dla pozostałych odcinków decyzyjnych – korytarz czerwony (wariant 1). [Powiat otwocki znajduje się w odcinku nr 4 – red.]

W efekcie optymalny korytarz dla S10 ma długość 100 km, ok. 8 węzłów, a koszt całościowy wynosi 4,7 mld zł. Dla S50 długość optymalnego korytarza to 165 km, w którym zaplanowano ok. 15 węzłów. Szacowany koszt to 10,9 mld PLN. W przypadku A50 długość korytarza to 98 km z ok. 10 węzłami, a szacowany koszt to 7,5 mld PLN. Łącznie najkorzystniejszy korytarz całej planowanej inwestycji (S10, S50 i A50) ma długość 363 km. Zaplanowano w sumie ok. 33 węzły, a szacunkowy koszt realizacji to ponad 23 mld zł.

Korzyści kontra straty

Autostrada da nam to, że niemalże spod domu wyjedziemy na trasę szybkiego ruchu, a dzięki temu szybko dotrzemy do np. Centralnego Portu Komunikacyjnego, na drugą stronę Warszawy czy do Torunia. To tyle zysków dla nas – mieszkańców powiatu.
Są inne zyski – dla gminnych kas: jeśli umieści się strategiczne węzły i zjazdy, tereny blisko nich staną się atrakcyjne pod przemysł, więc miasta i gminy będą zarabiać na kolejnych sprzedażach swoich terenów albo na dzierżawach długookresowych.

Zdaniem internautów, zyskają też Lasy Państwowe, które zarobią na sprzedaży drewna pozyskanego podczas budowy.

Jak twierdzą przeciwnicy budowy autostrady na obszarze wybranym przez GDDKiA, inwestycja zabierze nam wszystko, z czego nasz powiat jest jeszcze dumny:

- podzieli powiat na części z ograniczoną komunikacją między nimi

- zabierze najcenniejsze lasy – korytarz autostrady ma mieć 5 kilometrów szerokości

- zniszczy trasy turystyczne, np. na bunkry, do rezerwatu Torfy czy Bagno w Całowaniu

- zniszczy szlaki wędrówek dzikich zwierząt i ich siedliska

- zniszczy lub zaburzy szlaki wędrówek dzikich ptaków

- przewidywane nasilenie ruchu to 50 tysięcy pojazdów na dobę, z czego przynajmniej 10 tysięcy to pojazdy ciężkie

Czy nikt nie reaguje?

W zeszłym roku odbywały się zebrania, protesty, było głośno. Przedstawiciele GDDKiA uspokajali, lokalne władze deklarowały bronić integralności terenów niemalże jak Rejtan. A dziś? Jest cicho. Zapewne jednym z powodów jest pandemia koronawirusa i fakt, że wszelkie informacje podawane są wyłącznie w internecie, a spotkania odbywają się online. Tak jak to, które odbyło się w środę, 27 stycznia. Z oficjalnym protestem na forum publicznym wystąpili jedynie wójt Gminy Wiązowna, Janusz Budny oraz Rada Gminy Wiązowna. Pozostali włodarze z Powiatu Otwockiego zadawali pytania podczas spotkania on-line. Pytali m.in.: o możliwość poprowadzenia korytarza po granicy gmin Celestynów i Osieck; dlaczego nie wzięto pod uwagę wykorzystania DK50 oraz które kryterium/a przeważyły o powstaniu wariantu (zielony i czerwony) przebiegającego w odległości 8 km od Węzła Lubelska i granic Warszawy.

Więcej informacji na temat budowy drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej znajdziecie TU.

Tymczasem, czekamy na Wasze komentarze!