Fundacja Zaawansowanych Technologii zaprasza szkoły z całej Polski do zorganizowania w swojej placówce Szkolnego Festiwalu Explory. Oprócz wsparcia merytorycznego i promocyjnego, szkoły mogą aplikować o grant na pokrycie kosztów realizacji wydarzenia.

Szkolne Festiwale Naukowe Explory to wydarzenia organizowane od 2017 roku przez szkoły w całej Polsce we współpracy z Programem Explory. Oparte są na metodologii i regulaminie Konkursu Explory. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do tworzenia oraz rozwijania projektów naukowych i wynalazków. W ramach festiwalu odbywa się szkolny etap Konkursu Explory, gdzie uczniowie danej szkoły prezentują własne projekty badawcze i wynalazki oraz odbywają się wykłady i warsztaty. Podczas festiwali wyłaniane są szkolne talenty, a najlepsze projekty zostaną zaprezentowane na regionalnym etapie Konkursu Explory. Do tej pory odbyło się 14 edycji wydarzenia. W tym roku oprócz wsparcia merytorycznego – instrukcji krok po kroku jak zorganizować i przeprowadzić Szkolny Festiwal – można starać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów organizacji w ramach programu Grant na Festiwal Explory.

-Uczestnicy Szkolnego Festiwalu Explory zdobywają doświadczenie w tworzeniu własnych projektów badawczych i wynalazków. Podczas wydarzenia uczą się metody pracy projektowej oraz prezentowania własnych pomysłów przed jury. Mają również wyjątkową możliwość skonfrontowania ich z ekspertami – co daje wiedzę o tym, jak można dalej rozwijać projekt. Tak rodzą się młode talenty. Zgłoście swoją szkołę do programu i dołączcie do rodziny Explory! – mówi Joanna Gogolińska, dyrektorka Fundacji Zaawansowanych Technologii.

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc zorganizować Szkolny Festiwal Explory?

  • szkoła powinna zebrać i zaprezentować min. 10 projektów badawczo-wynalazczych przygotowanych przez uczniów (można zaprosić do współpracy inne szkoły i zorganizować międzyszkolny festiwal);
  • należy upewnić się, że projekty spełniają regulamin Konkursu Naukowego Explory;
  • szkoła zapewnia bezstronne grono jury (jurorami nie mogą być opiekunowie naukowi, których podopieczni biorą udział w konkursie oraz rodzice uczestników);
  • wydarzenie musi zostać przeprowadzone do 22 grudnia 2021.


Szkoły, które przejdą etap rekrutacji zostaną odpowiednio przeszkolone. Organizatorzy zapewniają szkolenie dla nauczycieli poświęcone pracy z uczniami nad projektami badawczymi, a zakwalifikowanym do regionalnego etapu konkursu uczniom udział w warsztatach nt. prezentacji projektu badawczego, jak dobrze wypaść przed Jury i zwalczyć swój stres.

Składanie wniosków trwa do 30 kwietnia.
REGULAMIN I WNIOSEK dostępne są TU

Explory to największa w Polsce inicjatywa wyszukująca młode talenty, wspierająca ich rozwój oraz pomagająca im się odnaleźć w świecie nauki i biznesu. Explory od 10 lat odkrywa, wspiera i rozwija młode talenty. W tym czasie udało się stworzyć społeczność ponad 2400 młodych innowatorów, którzy zgłosili do Konkursu Explory ponad 1500 projektów naukowych i wynalazków. Unikalną wartością Explory jest bezpośredni kontakt młodych talentów z ekspertami ze świata nauki, biznesu i innowacji społecznych. Explory dba o rozwój talentów poprzez programy stażowe, mentorskie i grantowe oraz wyszukuje talenty poprzez organizację Festiwali Explory w szkołach i regionach. W ciągu 9 edycji odbyło się 59 wydarzeń dla pasjonatów innowacji i nowych technologii. Wzięło w nich udział ponad 40 tysięcy osób. 

Explory tworzy społeczność innowatorów, naukowców i innowacyjnego biznesu, dając im przestrzeń dla rozwoju pomysłów i projektów. Program Explory jest stale wspierany przez blisko 100 partnerów. Organizatorem Programu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii.

Więcej o Programie Explory.