Koniecznie załóż kolorowe skarpetki!

14 lat temu, z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowiono Światowy Dzień Zespołu Downa. Jest też znany jako „Dzień Kolorowej Skarpetki”. Tego dnia osoby jednoczące się z tymi z zespołem Downa zakładają kolorowe skarpetki – nawet trzy, nie do pary (bo przy zespole Downa są 3 chromosomy w 21 parze). Na całym świecie odbywają się kolorowe parady i imprezy, z dwoma kolorami przewodnimi – czerwonym i granatowym. Zawsze możecie przyłączyć się do obchodów tego dnia, samemu organizując wydarzenie i rejestrując je na stronie WDSD, możesz śledzić wydarzenia na FB, YouTube, Twitterze i innych mediach społecznościowych.

Czym jest zespół Downa?
Czasem natura dokonuje modyfikacji w 21 parze, wyposażając ją w dodatkową informację genetyczną – trzeci chromosom. Trzeba zaznaczyć, że to nie jest choroba, a samorzutna modyfikacja genetyczna. Wielu rodziców zadaje sobie na początku pytanie „dlaczego ja, dlaczego moje dziecko”, jednak – mimo trudności wynikających głównie z braku akceptacji otoczenia i niezrozumienia, a także traktowania zespołu Downa jako choroby – dzieci takie wyrastają na naprawdę szczęśliwych ludzi, często będąc prawdziwym „błogosławieństwem” dla swoich rodziców.

Jako pierwszy, zespół symptomów opisał w 1866 roku angielski lekarz – John Langdon Down. Dostrzegł podobieństwo do siebie grupy osób z podobnym rozwojem, choć nie spokrewnionych ze sobą, opisał też 12 wspólnych dla nich cech. Choć dostrzegał i poszukiwał możliwości usprawnienia funkcjonowania osób z zespołem Downa, jednak swoje wnioski opierał na złych założeniach, będąc pod wpływem filozofii Darwina. Dopiero prawie 100 lat po opisaniu przez niego zespołu syndromów wiemy, że wynikają one z podobnie zmienionego podłoża genetycznego.

Strona Światowego Dnia Zespołu Downa
www.worlddownsyndromeday.org

Strona Down Syndrome International
www.ds-int.org 

Twitter ŚDZD
twitter.com/WorldDSDay

Kanał YouTube ŚDZD
www.youtube.com/DSiWDSD

Profil ŚDZD na Facebooku
www.facebook.com/World-Down-Syndrome-Day