Idzie lato, a więc czas remontów zewnętrznych. W wielu domach planuje się wymianę poszycia dachowego, ale tu pojawia się problem: co zrobić z zawierającym szkodliwy azbest eternitem? Teraz Twoje miasto czy gmina pomogą.

Często nasze domy noszą na sobie „pamiątkę” minionej epoki budowlanej, czyli właśnie poszycie dachowe z eternitu. Kilkadziesiąt lat temu pewnie nikt nie zawracał sobie głowy szkodliwością azbestu, który jest składnikiem tych pofalowanych płyt; ba – zapewne nikt wtedy nie prowadził badań nad szkodliwością. Ale od lat wiemy, ze azbest jest toksyczny i należy go w miarę możliwości jak najszybciej wyeliminować. Ale jak? Na śmieci wyrzucić się nie da, bo wiąże się to z karami, PSZOK nie przyjmie, wywieźć do lasu…. Nawet o tym nie myślcie!

W tym roku znów w utylizacji niebezpiecznych materiałów zawierających azbest wspomoże was miasto. Aby się ich pozbyć trzeba się jednak pospieszyć. Zgłoszenia na wywóz odpadów „azbestowych” (a więc również eternitu), a także deklaracje wymiany dachów w 2020 r. należy złożyć w Urzędzie Miasta do końca maja!

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu, numer telefonu (22) 779 – 20 – 01 wew. 171 lub drogą elektroniczną adres e-mail: srodowisko@otwock.pl

 

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej UM Otwock:

„Miasto w oparciu o oświadczenia właścicieli nieruchomości zleci firmie wyłonionej w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w rzez Gminę odbiór zdemontowanych płyt azbestowych ze zgłoszonych nieruchomości.”

 

W związku z tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które mają zdemontowane płyty azbestowe lub zamierzają w 2020 r. wymieniać dach pokryty płytami azbestowymi i chcą skorzystać z pomocy powinny najpóźniej do 31 maja br. złożyć w tut. Urzędzie:

- „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011r.)

- oświadczenie właściciela nieruchomości, że zamierza w 2020 r. demontować dach z płyt azbestowo – cementowych i pokryje koszty demontażu oraz nowego dachu z własnych środków oraz, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej na nieruchomości;

lub

- oświadczenie właściciela nieruchomości, że płyty azbestowe, zostały zdemontowane i obecnie są składowane na działce oraz, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;

- kopię zgłoszenia robót związanych z demontażem płyt azbestowo – cementowych dla budownictwa oraz montażem nowego pokrycia dachowego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku (Otwock ul. Komunardów 10)

Druki Oświadczenia oraz „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” do pobrania ze strony internetowej Miasta Otwocka”.

fot. domena publiczna