16 listopada 2020 r. kończy się zbieranie głosów na projekty w budżecie Obywatelskim Mazowsza, o którym pisaliśmy już wcześniej. Do budżetu zgłoszono 4 projekty z naszego powiatu. Daj im szansę na realizację!

W ramach Budżetu województwa będą realizowane projekty, które zyskają najwięcej głosów i pomyślnie przejdą weryfikację. W naszym powiecie zgłoszono cztery: trzy w Otwocku, jeden w Karczewie. Projekty z zakresu kultury, rekreacji i zdrowia to bardzo interesujące propozycje i z pewnością realizacja choć jednego z nich przyczyni się do polepszenia jakości życia w naszym powiecie. Niemniej jednak warto się im przyjrzeć.


KARCZEW
KARCZEWSKI FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI

projekt nr 250

Lokalizacja: Jezioro Moczydło ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1, 05-480 Karczew.

100% udziałów Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Skrócony opis:

Celem projektu jest organizacja dwudniowego "Karczewskiego Festiwalu Teatralnego dla Dzieci", który odbędzie się w Karczewie nad Jeziorem Moczydło. Temat przewodni festiwalu to "Legendy Karczewa, Sztuka, Ekologia i Natura". W ramach projektu zrealizowane będzie 8 spektakli teatralnych, 3 koncerty muzyczne, 8 warsztatów: teatralne, muzyczne, plastyczne i kulinarne.

Koszt: 147.400 zł

https://bom.mazovia.pl/projekt/252

 

OTWOCK

RZEŹBY NATURY- ZWIERZĘTA LEŚNE NA TERENIE ORUiPD W OTWOCKU

Projekt nr 275

Lokalizacja: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29

100% udziałów Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Skrócony opis:

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Projekt będzie obejmował sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych (strefa teatru - „Scena amfiteatru”,strefa dźwięków - „Ogród muzyczny”, strefa art - „Galeria sztuki”, strefa sztuki - „Interaktywny ogród sensoryczny”).

Koszt: 181.000 zł

https://bom.mazovia.pl/projekt/278

 

EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ

Projekt nr 287

Lokalizacja: Otwock – Śródborów, ul. Narutowicza 80 (Dz. nr ew. 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, obr.82)

Skrócony opis:

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Projekt obejmuje m. in.: uporządkowanie terenu, wykonanie chodników, oczka wodnego, tężni solankowej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż pergoli, nasadzenie drzew, wydzielenie obszaru ostoi ptaków.

Koszt: 1.000.000 zł

https://bom.mazovia.pl/projekt/290

 

MUZYCZNA SCENA OTWOCKA I WOŁOMINA

Projekt nr 59

Lokalizacja: Otwock - ul Michała Elwiro Andriollego 90  Medyczna Szkoła Policealna jest jednostką Województwa Mazowieckiego  

Wołomin ul Armii Krajowej 42    

Skrócony opis:

Celem projektu jest organizacja 16 koncertów - audycji muzycznych współczesnych twórców i odtwórców połączonych z promocją polskiej kultury. Koncerty będą realizowane w Otwocku i Wołominie, w dwóch cyklach - wiosennym (luty-czerwiec 2021) 10 koncertów i jesiennym (wrzesień- listopad 2021) 6 koncertów.    

https://bom.mazovia.pl/projekt/59

Głosować na wybrany projekt możecie na stronie https://bom.mazovia.pl/glosowanie. Zanim jednak zagłosujecie, warto szczegółowo przeanalizować dokładny opis każdego z projektów. Nas zainteresowały dwie rzeczy: dlaczego w opisach nie ma autorów projektów, oraz (nie będziemy wskazywać), koszty obsługi przekraczające koszty realizacji projektu. A co wy sądzicie o tych inicjatywach ubogacenia naszego powiatu? Może sami macie inne propozycje? Piszcie w komentarzach!

fot. domena publiczna