Brat Daniel Kloch, misjonarz związany z Pęclinem i Wiązowną, zainicjował akcję budowy studni na Madagaskarze, gdzie każda kropla czystej i zdrowej wody jest na wagę złota. Podczas obchodów Dnia Niepodległości w Gliniance otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Wiązowna”.

Każdy może przyłączyć się do akcji „Wybudujmy studnie na Madagaskarze”. Poniżej list skierowany do mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Wiązowna.

„Z okresowym brakiem wody dobrej jakości coraz częściej spotykamy się nawet w naszej szerokości geograficznej. Jednak na Madagaskarze – wyspie leżącej u wybrzeży Afryki – to ogromny problem, który zagraża życiu i zdrowiu wielu ludzi. Walcząc o przeżycie, korzystają z wody zanieczyszczonej, która przenosi choroby.

Rozwiązaniem jest budowa nowoczesnych studni głębinowych. Technologia, która u nas jest powszechnie dostępna, tam bywa luksusem ratującym życie. Daniel Kloch podjął się walki o wodę dla mieszkańców Madagaskaru, zna z autopsji sytuację i dlatego wraz ze Stowarzyszeniem A.P.I.M. zbiera pieniądze na studnię głębinową, która dostarczy wodę kilkuset osobom.

Nie mogliśmy pozostać głusi na prośbę o wsparcie tak szlachetnej inicjatywy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na konto stowarzyszenia. Nasi mieszkańcy nieraz udowodnili, że mają prawdziwy gest, gdy trzeba pomóc sąsiadom w trudnej życiowej sytuacji. Teraz jeden z naszych sąsiadów chce pomóc komuś na drugim końcu świata. I uda mu się to, gdy tylko my zechcemy pomóc jemu!

Pieniądze można wpłacać na konto: PKO BP SA nr: 18 1020 4027 0000 1202 0031 7198 z dopiskiem w tytule przelewu „Studnia dla Madagaskaru”.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się 29 października, radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Wiązowna” bratu Danielowi Tomaszowi Klochowi. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz Przewodnicząca Rady Gminy Renata Falińska wręczyli misjonarzowi statuetkę oraz akt nadania tytułu podczas obchodów Dnia Niepodległości, które 11 listopada odbyły się w Gliniance.

 


Br. Daniel Kloch Misjonarz Oblata (OMI) urodził się w Otwocku. W 1984 r. wstąpił do nowicjatu w zgromadzeniu misjonarzy oblatów w Kodniu. Pierwsze śluby złożył w 1985 r., a śluby wieczyste w 1990 r. w Obrze. Na Madagaskar wyjechał 27 lutego 1992 r., gdzie w Marolambo prowadził szkołę przygotowującą chłopców z buszu malgaskiego do zawodu stolarza. Obecnie zakonnik pracuje w mieście portowym Tamatav. Zajmuje się ochroną życia poczętego i ochroną tych dzieci, które porzucili ich rodzice. Jest również wielkim orędownikiem i propagatorem budowy studni artezyjskich na Madagaskarze.

Więcej informacji udziela Izabela Trzaska – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: i.trzaska@wiazowna.pl

Zapraszamy też do obejrzenia ciekawej prezentacji na temat Madagaskaru i jego mieszkańców