Grzywna w wysokości nawet 5 tysięcy złotych lub kara ograniczenia wolności – takie mogą być skutki posługiwania się nieważnym dokumentem tożsamości!

Według oficjalnych danych wiązowskiego ratusza, aż 200 osób mieszkających na terenie gminy posługuje się obecnie nieważnym dokumentem, a w tym roku ważność straci prawie 700 dowodów osobistych! Koniecznie sprawdźcie, czy znajdujecie się w tym gronie! Nieważny dowód osobisty może skutkować problemami podczas załatwiania różnego rodzaju spraw np. w banku, u notariusza, w zakładzie ubezpieczeń społecznych lub przy przekraczaniu granicy państwa. Posługiwanie się dokumentem, który stracił ważność może mieć również wpływ na „uszczuplenie” naszych portfeli! W myśl ustawy o dowodach osobistych (art. 79), grozi za nie bowiem kara grzywny lub ograniczenia wolności! Wysokość grzywny jest ustalana przez sąd i może wahać się od 20 zł do nawet 5 tys. zł.

Twój dowód jest nieważny, co teraz?

Termin ważności dokument, znajdziecie w jego prawym dolnym rogu. Aby bezpłatnie otrzymać nowy, należy złożyć wniosek. Można to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy (na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego), lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Pamiętajcie także o dołączeniu jednego, biometrycznego zdjęcia – wykonanego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku! Jeśli nie posiadacie takowego, to będziecie mogli wykonać je bezpłatnie w UG Wiązowna! Na miejscu wydrukujecie też gotowy wniosek.

Dodatkowe informacje na temat wymiany dokumentów uzyskacie od p. Agnieszki Kijowskiej – zastępcy kierownika USC, osobiście - w pokoju nr: 006, telefonicznie - dzwoniąc pod numer tel.: (22) 512 58 36 lub mailowo – pisząc na adres e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl.