Prace na budowie targowiska gminnego w Celestynowie trwają w najlepsze. Chociaż pogoda nie sprzyja, ekipa budowlana daje z siebie wszystko, żeby mieszkańcy Celestynowa jeszcze przed Bożym Narodzeniem mogli robić tu zakupy.

W sierpniu br. Gmina Celestynów zawarła umowy z wykonawcami na przebudowę targowiska w Celestynowie. Prace są już na ukończeniu. Inwestora czekają jeszcze czynności odbiorcze. Nowe targowisko musi uzyskać pozytywną opinię Sanepidu, Straży Pożarnej oraz pozwolenie na użytkowanie od PINBudu. Oczywiście później trzeba będzie jeszcze rozliczyć środki unijne, które Gmina pozyskała na modernizację targowiska w wysokości 991.998 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Bazar w nowej odsłonie

Na rok 2018 zaplanowano realizację I etapu inwestycji, tj. utwardzenie terenu, wykonanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, kilku miejsc parkingowych, montaż jednej wiaty stalowej, 7 pawilonów handlowych, sanitariaty dla handlujących i klientów oraz wiatę śmietnikową.

Na targowisku dla handlujących przygotowano: 7 pawilonów do handlu indywidualnego, w tym 3 pawilony dla rolników do sprzedaży mięsa i wędlin, 13 miejsc utwardzonych zadaszonych, 20 miejsc utwardzonych, w tym 6 miejsc wyznaczonych do sprzedaży produktów wytworzonych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz strefę handlu tzw. „z ręki”.

Postawiono wiatę stalową o powierzchni ok. 330 m2, na dachu której zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które zasilą pawilony handlowe. W sanitariacie znajduje się toaleta damska, męska i dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla rolników i innych handlujących to stanowisko o wymiarach 8 m x 3 m, o pow. 25,6 m2. Wymieniono ogrodzenie. Zamontowano oświetlenie zewnętrzne – 10 latarni. Wykonano instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz kanalizację deszczową, która zapewni odprowadzenie wody z terenu utwardzonego.

Pawilony handlowe cieszą się zainteresowaniem kupców, a trzeba zauważyć, że sprzedaż w pawilonach będzie mogła się odbywać po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej. Pawilony wyposażone są w meble ze stali kwasoodpornej, w wodę, oświetlenie i ogrzewanie elektryczne. Pod wiatą znajdują się pawilony, z których z założenia handel będzie się odbywał przez okno oraz stanowiska handlowe otwarte, a dzięki zadaszeniu klienci będą mogli swobodnie poruszać się pomiędzy straganami nawet w deszcz czy śnieg. Druga część placu przewidziana jest do zadaszenia w 2019 roku.

-Roboty budowlane dobiegają końca, pozostały jeszcze odbiory obiektu przez odpowiednie instytucje. Otwarcie planowane jest na grudzień 2018, robimy wszystko, żeby udostępnić targowisko handlującym i klientom jeszcze w tym roku. Oczywiście już teraz serdecznie zapraszamy na oficjalne otwarcie – o dokładnej dacie poinformujemy niezwłocznie – mówi Katarzyna Boojanowska-Niewczas, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych. Urzędu Gminy Celestynów.

RW