Informacja sprzed chwili. Zapadła decyzja dotycząca strajku nauczycieli. Od 15 października rozpocznie się bezterminowa akcja protestacyjna. O szczegółach informuje szef ZNP Sławomir Broniarz.

-Strajk będzie polegał na tym, że nauczyciele będą pracowali tylko przez 40 godzin i wykonywali zadania opisane w przepisach prawa oświatowego. Nie będziemy wykonywali tego, co stało się niepisaną normą, np. pełnienie opieki podczas wycieczek szkolnych czy zielonych szkół, podczas których nauczyciel odpowiada przez 24 godziny za ucznia - głosił Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Broniarz podkreślił, że związki nie akceptują zadań, za które nauczyciele nie otrzymują żadnych pieniędzy. Nie ma też zgody na podnoszenie kosztów przygotowania materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć.

-Nie chcemy być wolontariuszami - powiedział szef ZNP.

ZNP nie chce organizować strajku w przededniu wyborów, dlatego też akcja protestacyjna rozpocznie się po wyborach - 15 października.

Decyzja o strajku zapadła na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród nauczycieli w dniach od 1 do 30 września. Na chwilę obecną nie wiadomo ile szkół przystąpi do akcji protestacyjnej.