Sejmowa komisja ustawodawcza zaopiniowała pozytywnie projekt ustawy Kukiz’15 na temat dostępu obywateli do broni. Ma on przede wszystkim skonkretyzować przepisy i zwiększyć dostępność broni palnej. Liberalne media histeryzują.