Kolejne 8 inwestycji w powiecie otwockim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Władze regionu przekażą ponad 490,4 tys. zł na rozwój bazy sportowej i remonty strażnic. Budowa Pumptracku w Malcanowie czy modernizacja strażnicy OSP Glinianka – to tylko część inwestycji, które powstaną w powiecie.

Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk (klub KO), każdego roku programy wsparcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem samorządów lokalnych. – Pokazuje to, jak bardzo jest potrzebna taka pomoc finansowa. Wsparcie skierowane jest na konkretne działania, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza. To inwestycje, które sami zgłaszają swoim samorządom lokalnym i które mają dla nich ogromne znaczenie.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 189 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie otwockim wsparcie w wysokości 300 tys. zł trafi na budowę Pumptracku w Malcanowie, gmina Wiązowna.

– Sport jest jednym z ważniejszych dziedzin życia społecznego. Sejmik województwa i Urząd Marszałkowski doceniają wartość sportu, w szczególności w rozwoju naszych dzieci i młodzieży. Realizują programy i dotują różnego rodzaju przedsięwzięcia. Już w II Rzeczpospolitej Marszałek Piłsudski starał się interesować młodych ludzi sportem inicjując powstanie Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego obecnie jest to Akademia Wychowania Fizycznego. Rozwijajmy sport, bo każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości – podkreśla radna województwa mazowieckiego Jadwiga Zakrzewska (klub KO).

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 7 strażnic z powiatu otwockiego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 190,4 tys. zł.

Radna województwa, przewodnicząca sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, Anna Brzezińska (klub KO) zaznacza, że pomoc finansowa dla ochotniczych straży pożarnych oznacza poprawę warunków pracy druhów i druhen z Mazowsza. – To właśnie oni na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Dzięki naszemu wsparciu gminy wykonają remonty strażnic i garaży. Razem z samorządowcami dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza.

Projekty z dofinansowaniem samorządu województwa w powiecie otwockim:

– remont strażnicy OSP Sobienie-Jeziory, gmina Sobienie-Jeziory – 30 tys. zł

– modernizacja strażnicy OSP Józefów, miasto Józefów – 15 tys. zł

– modernizacja strażnicy OSP Dąbrówka, gmina Celestynów – 30 tys. zł

– remont strażnicy OSP Kołbiel, gmina Kołbiel – 30 tys. zł

– modernizacja strażnicy OSP Otwock Jabłonna, miasto Otwock – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Karczew, gmina Karczew – 25,4 tys. zł

– modernizacja strażnicy OSP Glinianka, gmina Wiązowna – 30 tys. zł.