Jest szansa na to, że już wkrótce pacjenci walczący o powrót do zdrowia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Grucy, będą mogli docierać do niego korzystając z wygodnej i bezpiecznej drogi z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym.

Ulica Samorządowa to jedna z głównych ulic naszego miasta. Jest również jego niechlubną wizytówką. Tą właśnie ulicą przemieszczają się pacjenci, którzy chcą dotrzeć do szpitala im. prof. Grucy. Wielu z nich przyjeżdża do tego miejsca z całej Polski. Część osób podróżujących samochodami najwyżej natrafi na dziurawą nawierzchnię. Natomiast niezmotoryzowani, którzy przyjeżdżają pociągiem niestety muszą się liczyć z częściowym brakiem chodników. Gorzej gdy nie są sprawni ruchowo lub poruszają się na wózkach.

Otwock, podobnie jak inne gminy od lat wspiera powiat w budowie dróg. Przeciętny mieszkaniec Otwocka nie ma wiedzy, które ulice są powiatowe a które gminne. Ulice powiatowe zazwyczaj w gminach stanowią główne ciągi komunikacyjne dlatego poprawa ich stanu jest dla zachowania bezpieczeństwa bardzo istotna.

W ostatnich latach miasto Otwock dofinansowywało inwestycje powiatowe takie jak. remont ul. Batorego i Kraszewskiego wraz z budową dwóch rond, budowę mostu na rzece Świder, remont ul. Narutowicza czy Armii Krajowej. Od wielu lat realizuje również ze swoich środków budowę sieci ścieżek rowerowych w ul: Kołłątaja, Karczewskiej, Matejki, Filipowicza i Żeromskiego. A od zeszłego roku kontynuuje budowę tej sieci z dofinansowaniem z UE w ulicach: Kraszewskiego, Armii Krajowej, Narutowicza, Przewoskiej.

Ulica Samorządowa nie ma szczęścia i od lat jest pomijana z wielu przyczyn. Jedną z nich jest być może fakt, że przebiega przez okręgi niekoalicyjnych radnych. Nie bez znaczenia jest też to, że dotychczas nie było możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie budowy ścieżek z unii, bo nie ma tam miejsca na zrobienie oddzielnej ścieżki, musi być razem z chodnikiem ciąg pieszo – rowerowy. Inwestycja ta, nie otrzymała też wystarczającej punktacji w tegorocznych „schetynówkach” o które występował powiat.

W związku z tym, że remont tej ulicy jest niezbędny, Starosta Otwocki i Prezydent Miasta dyskutowali możliwość wspólnej realizacji tej inwestycji Powiatu Otwockiego i Miasta Otwock. Prezydent zaproponował radnym zmiany budżetowe pozwalające na wykonanie tej inwestycji. Środki na budowę tej drogi mają pochodzić z rozliczenia roku poprzedniego czyli tzw. wolnych środków.

Jak czytamy w piśmie z dnia 19 marca, które Zarząd Dróg Powiatowych wystosował do starosty Mirosława Pszonki: „...Aby zrealizować wymierny efekt robót budowlanych, ewentualna zadeklarowana pomoc Miasta Otwocka musiałaby oscylować na poziomie 1 500 000,00 złotych planowanych do podniesienia wydatków...”

Jeżeli Radni zgodzą się na propozycje prezydenta to ul. Samorządowa zostanie wyremontowana jeszcze w tym roku. Czy tak się stanie? Okaże się podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się już we wtorek, 27 marca.