W dniach 4-8 listopada br. nauczyciele z Otwocka uczestniczyli w kolejnym spotkaniu projektu Erasmus Plus - "Jesteśmy już gotowi na udane życie szkolne", które tym razem odbyło się w Lizbonie.

W projekcie wzięli udział:  Paweł Łyżwa, Anna Dębska,  Aleksandra Warchoł i Iwona Florczak ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Renata Błach z Zespołu Szkół nr 2.

Pierwszy dzień pobytu był dniem austriackim. Na początku uczestnicy podsumowali dotychczasowe prace nad projektem (książka dla rodzica, lista kontrolna nauczyciela, lista kontrolna ucznia). Na koniec wszystkie kraje partnerskie układały krótki tekst w swych ojczystych językach do melodii austriackiej.

W drugim dniu rano uczestnicy zwiedzali Szkołę Podstawową im. Vasco da Gama. Popołudnie należało do zespołu tureckiego, w którym to zostały przedstawione wybrane tańce narodowe. Następnie,  po krótkiej prezentacji wszyscy uczestnicy uczyli się kroków i figur poszczególnych  tańców tureckich.

Dzień trzeci należał do zespołu polskiego, w którym to przedstawiliśmy prezentację oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 i wiodącą dyscypliną jaką jest tchoukball. A w części praktycznej po rozgrzewce zaprezentowaliśmy gry i zabawy wprowadzające do gry w tchoukballa. Tchoukball wzbudził szczególnie duże zainteresowanie wśród ekipy tureckiej i portugalskiej. Dzień trzeci zakończył się wspólnym zwiedzaniem z przewodnikiem przepięknej Lizbony.

W dniu czwartym rano odwiedziliśmy szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi w pobliskiej Paredzie. Popołudniowe zajęcia należały do ekipy łotewskiej, która  przeprowadziła warsztaty plastyczno - artystyczne, będące dla każdego z zespołów okazją do własnoręcznego wykonania różnego rodzaju pamiątkowych ozdób.

Po warsztatach odbyła się dyskusja na temat dalszych kroków i działań dotyczących projektu.

Dzień piąty był dniem portugalskim. Zespół portugalski przeprowadził warsztaty z nauczania rytmu z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Po warsztatach nastąpiło podsumowanie pobytu oraz dzielenie się zdobytymi doświadczeniami. Szkolenie zostało zakończone wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.

W miłej i pogodnej atmosferze pożegnaliśmy się do następnego spotkania, które nastąpi w łotewskiej Rydze.

Koordynatorzy projektu : Paweł Łyżwa i Anna Dębska.