Sezon grzewczy trwa już w najlepsze. Niestety, wiele osób zapomina o tym, jak ważne jest wykorzystywanie odpowiednich paliw do ogrzania domostwa. Urząd Gminy Karczew w trosce o czystość powietrza, którym oddychamy postanowił więc skontrolować paleniska mieszkańców.

Od grudnia upoważnione osoby będą przeprowadzały kontrole w zgłaszanych miejscach. Mieszkańcy, u których zostaną stwierdzone nieprawidłowości przy spalaniu niedozwolonych paliw muszą się liczyć z koniecznością poniesienia kar określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Przypominamy! Na terenie każdej nieruchomości musi znajdować się pojemnik na śmieci. Zdarza się jednak, że właściciele uchylają się od tego obowiązku i palą odpady w domowych kotłach C.O. Tymczasem grożą za to surowe kary – mandat w wysokości 500 zł, 5 tys. zł grzywny lub 30 dni aresztu.

Tego nie wolno palić w piecach domowych i kotłach:

 • plastikowych pojemników i butelek,

 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,

 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,

 • drewna lakierowanego

 • sztucznej skóry,

 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

 • opakowań po farbach i lakierach,

 • pozostałości farb i lakierów,

 • plastikowych toreb i worków,

 • papieru i gazet z nadrukiem farb kolorowych,

 • a także szmat, obuwia, ubrań, zużytych pieluch.