Wprowadzane właśnie zostają zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Mają one na celu zwiększyć tempo, a także obniżyć koszty procesowania. Zmiany polegać mają na umożliwieniu przesyłania pism procesowych za pośrednictwem Internetu. Natomiast postępowanie dowodowe będzie odbywało się między innymi na odległość przy wykorzystywaniu komunikatorów.

Zmiany wejdą w życie już we wrześniu 2016 roku. Nie będziemy jedynym krajem, który stawia na rozwój technologiczny również w Kodeksie postępowania cywilnego. System teleinformatyczny w przekazywaniu pism sądowych będzie bardzo dużym udogodnieniem. I wcale nie chodzi tutaj jedynie o elektroniczne upomnienia, ale również pisma o innym charakterze. Pisma procesowe nadawane przez pocztę, trafiają do adresatów z dużym opóźnieniem. To wydłuża czas całego procesu. Ponadto takie rozwiązanie zalicza się do kosztownych.

Oprócz przesyłania pism procesowych za pośrednictwem Internetu, zmiany uwzględniają komunikację na odległość. To także bardzo duży krok w kierunku obniżenia kosztów procesowych, a także przyspieszenia tempa każdej sprawy. Niektórzy specjaliści pozostają bardzo sceptyczni i nie zamierzają chwalić nowych rozwiązań, zanim rzeczywiście nie wejdą one w życie i zdadzą egzamin w praktyce.

Dopuszczalna jest myśl o wykorzystaniu możliwości teleinformatycznych w lepszej i szybszej komunikacji. Radcy prawni uważają, iż zmiany idą w bardzo dobrym kierunku. Wszystko wygląda na to, że nowelizacja spotka się z aprobatą wielu sędziów, chociaż to do nich będzie należeć ostateczne zdanie. Jeśli nie będą oni dopuszczać nowych możliwości wprowadzonych w ustawie, wtedy postępowanie dowodowe będzie odbywało się drogą tradycyjną.

Jednym z krajów, w których składanie pism procesowych odbywa się przy pomocy Internetu, jest Austria. Polacy mogą skorzystać z przykładu Austriaków, którzy skutecznie zwiększyli tempo odbywających się procesów sądowych.