W ramach projektu KA2 Erasmus Plus : "Jesteśmy już gotowi na udane życie szkolne" w dniach 24.-28 czerwca w Grazu spotkały się zespoły nauczycieli z pięciu państw: Austrii, Portugalii, Turcji, Łotwy i Polski.

Nasz kraj i powiat reprezentowali pedagodzy ze Szkoły podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku: pan Paweł Łyżwa i pani Anna Dębska koordynatorzy projektu z ramienia UKS Jastrzebii - Sródborów oraz panie Iwona Florczak, Renata Błach i Aleksandra Warchoł.

Na początku szkolenia uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem Uniwersytetu Pedagogicznego w Grazu. Następnie porównywali przepisy i zasady dotyczące szkolnictwa w poszczególnych krajach partnerskich.

W drugim dniu pobytu, uczestnicy odwiedzili przedszkole i szkołę podstawową, objętą patronatem Uniwersytetu Pedagogicznego w Grazu.

W trzecim dniu partnerzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Pedagogicznego. Wysłuchali również wykładu na temat "Przywództwa Pedagogicznego" wygłoszonego przez profesora Petrosa Pashiardisa z Cypru. W ramach projektu odbył się również pilotaż dwóch szkół podstawowych, w tym jednej katolickiej. Po wizytach w placówkach zebrały się zespoły robocze, które wypracowały instrukcje dla nauczyciela, ucznia i rodzica, pozwalające na bezstresowe i jak najłagodniejsze zaadaptowanie się dziecka w placówce szkolnej.

W ostatnim dniu, zespoły przedstawiły swoje wnioski robocze, które następnie zostały przygotowane do wdrożenia we wszystkich pięciu krajach partnerskich.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem uczestnikom certyfikatów, a następnie uczestnicy mogli poznać urokliwą zabudowę miasta.