Dane przesyłane za pośrednictwem Internetu nabierają na sile. W związku z tym cały czas pracuje się na nowoczesnymi technologiami, mogącymi sprostać wymaganiom współczesnego świata. Usługi mobilne mają szansę wykorzystywać pasmo 700 MHz, które na terenie całej Europy pozwoli na lepszy zasięg Internetu. Ponadto dzięki temu projektowi mają również rozwinąć się usługi transgraniczne.

Urządzenia mobilne coraz mocniej zalewają europejski rynek, jednocześnie przyczyniając się do silnego rozwoju usług kierowanych za ich pośrednictwem. Szacuje się ośmiokrotny wzrost przesyłu danych za pośrednictwem Internetu w ciągu najbliższych 4 lat.
Projekt obejmuje stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. W tym celu mają zostać wykorzystane pasma o częstotliwościach od 47 do 790 MHz. Na razie pasmo ultrawysokich częstotliwości jest wykorzystywane przez telewizje. Do 2020 roku na paśmie częstotliwości 694-790 MHz mają skorzystać także usługi mobilne. Zaletą tego pasma, jest wysoka jakość odbioru Internetu niezależnie od miejsca przebywania użytkownika.
Usługi audiowizualne spokojnie poradzą sobie na częstotliwości od 470 do 694 MHz. Wdrożony projekt ma zaspokoić potrzeby Europejczyków korzystających na co dzień z urządzeń mobilnych takich jak smartfony lub tablety. Ponadto nadal będą z powodzeniem mogli opierać się na usługach telewizyjnych.
We wniosku Komisji Europejskiej uwzględniono dwa pasma, o zakresie poniżej 700 MHz, jak i również o dokładnie tej częstotliwości. Pasmo 700 MHz zostanie udostępnione w zakresie usług mobilnych. Pasmo poniżej tej wartości będzie wykorzystywane w zakresie usług audiowizualnych , dzięki czemu będzie można przekazywać medialne usługi na skalę masową. W tym wniosku zawiera się także wykorzystanie pasma w zakresie wprowadzonej całkiem niedawno telewizji cyfrowej.
Projekt miałby wejść w życie najpóźniej 30 czerwca 2020 roku. W tym samym roku ma zostać wprowadzona technologia 5G. Dotyczy to wszystkich krajów członkowskich jednocześnie. Założenia projektu nakładają obowiązek na każdym państwie, aby do 30 czerwca 2017 roku zwolniły pasmo 700 MHz. Jednocześnie mają one poinformować wszystkich obywateli o planowanych zmianach.
Wyznaczanie pośrednich terminów, ma stworzyć strefę buforową w czasie, dzięki czemu przejście do koordynacji transgranicznej będzie miało charakter płynny.
Pierwszymi państwami, które udostępniły pasmo 700 MHz na rzecz usług mobilnych są Francja oraz Niemcy. Jednak w kolejce ustawiają się już Szwecja, Wielka Brytania, Finlandia oraz Dania.