Burmistrz Miasta Józefowa, Marek Banaszek zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia medalem za zasługi dla obronności kraju.

Medal za zasługi dla obronności kraju nadawany jest przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których troje lub więcej dzieci odbyło jakikolwiek rodzaj służby wojskowej.

Złoty medal przysługuje rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową.

Srebrny medal przysługuje rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Z uwagi iż żadna instytucja państwowa ani samorządowa nie prowadzi takiej ewidencji, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie zwraca się za pośrednictwem Burmistrza do mieszkańców o wskazywanie rodzin, w których troje lub więcej dzieci odbywało (lub odbywa) służbę wojskową. Zgłaszać mogą się rodzice spełniający wyżej opisany warunek (którzy nie zostali dotychczas wyróżnieni takim medalem) oraz osoby postronne mające pewną wiedzę, że ich sąsiedzi, krewni lub znajomi wychowali troje lub więcej żołnierzy.

Zgłoszenia można przekazywać osobiście w Urzędzie Miasta Józefowa budynek A pokój nr 4, telefonicznie na nr telefonu 22 779 00 51 lub ewentualnie elektronicznie na adres e-mail z.stochaj@jozefow.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 marca 2019 r.

Zebrane informacje zostaną przesłane do Wojskowej Komendy Uzupełnień celem ich zweryfikowania.

fot. Internet