„Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce. Dotychczas uczestniczyły w niej przede wszystkim duże miasta, w tym roku do organizatorów “Białej Wstążki” dołączyła Wiązowna.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy. To nie tylko bicie, wyzywanie czy krzyczenie – przemocą jest także zaniedbywanie dziecka, mobbing pracowników czy hejt w internecie.

Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie Gminy Wiązowna odbywać będą się różnego rodzaju spotkania, warsztaty, zajęcia, zawody sportowe, a także bezpłatne porady specjalistów. Przez cały ten czas w szkołach, przedszkolach czy świetlicach środowiskowych zostaną zorganizowane najróżniejsze wydarzenia związane z tematyką akcji, uświadamiające czym jest przemoc, jakie są jej formy i jak się przed nią bronić lub gdzie szukać pomocy.

W ramach kampanii pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Radiówek 25) pełnić będą całodobowy dyżur telefoniczny pod nr 607 390 961. Udzielą pomocy ofierze przemocy, doradzą świadkom, ale chcą też wspierać sprawców przemocy w zaprzestaniu zachowań, które czasem są jedyną znaną im formą zwrócenia uwagi na siebie czy swoje uczucia.

 

Organizatorzy zapraszają też dzieci i młodzież oraz całe rodziny z gminy do udziału w konkursie „#LepiejPrzytul”. Każdy uczestnik może zgłosić wcześniej niepublikowaną, samodzielnie stworzoną pracę.

 

Rywalizacja odbędzie się w 4 kategoriach: „3 – 6 lat” oraz „7 – 9 lat” (praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 dowolnymi technikami m.in. kredki, pastele suche i olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage), „10 – 15 lat” (np. wiersz, przynajmniej ośmiowersowy, wzbogacony elementami graficznymi) oraz „Prace Rodzinne” (np. wiersz, przynajmniej ośmiowersowy oraz wykonana praca w formacie A3 lub A4 dowolnymi technikami m.in. kredki, pastele suche i olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Prace można dostarczać do 4 grudnia do wychowawców z placówek oświatowych, do opiekunów świetlic środowiskowych w szkołach lub do sekretariatu GOK w Wiązownie (ul. Kościelna 41, tel. 22 780 41 79). Pracę należy podpisać na odwrocie. Powinno się tam znaleźć: imię i nazwisko autora lub autorów, wiek i kategoria oraz miejsce zamieszkania. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy dla uczestników niepełnoletnich i uczestników pełnoletnich, zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy oraz zgodę na nieodpłatną publikację pracy (do pobrania ze strony: tuwiazowna.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 8 grudnia podczas „Wspólnego Ubierania Choinki” w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

Na listopadowej sesji Rada Gminy Wiązowna przyjmie specjalne stanowisko ws. przeciwdziałania przemocy w Gminie Wiązowna.  W wielu miejscach pojawią się młodzi wolontariusze oraz uczniowie z miejscowych szkół, by rozdawać białe wstążki oraz ulotki i informatory o przeciwdziałaniu przemocy.

W akcję zaangażowały się: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy Wiązowna, wszystkie placówki oświatowe oraz dzieci i młodzież do nich uczęszczające, jak również ich rodzice, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna ze swoimi filiami w Duchnowie i Gliniance, Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, Dzienny Dom „Senior+” i Klub „Senior+” z Woli Karczewskiej, świetlice środowiskowe, Ośrodek Zdrowia w Wiązownie i Gliniance, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby młodzieżowe, Centrum Wolontariatu, Środowiskowy Dom Samopomocy, prawnicy, psychologowie pracujący w szkołach, przedszkolach i ośrodku zdrowia.

Szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz pełną agendę kampanii „Biała Wstążka 2019” znajdą Państwo na stronach organizatorów.