Podczas wakacji zrealizowano zaplanowane inwestycje: Przebudowano pas drogowy na odcinku od ul. Sobieskiego do Dobrej i od ul. 11 Listopada do ul. Bogusławskiego o długości prawie 500 m. (Koszt inwestycji prawie 428 tys. zł) oraz przebudowano pas drogowy ul. Orlej (koszt inwestycji: 290 614,72 zł brutto).

Przebudowa obejmowała zasięgiem ul. Sadową na odc. od ul. Sobieskiego do ul. Dobrej i od ul.11Listopada do ul. Bogusławskiego. Zakres prac obejmował: podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię asfaltową 2x4cm warstwa wiążąca i ścieralna, zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej, zieleń drogowa, wprowadzono stałą organizację ruchu. W ramach projektu wykonano ok. 340 metrów jezdni asfaltowej, zjazdy do działek i chodniki z kostki betonowej oraz trzy progi zwalniające. Koszt inwestycji: ponad 290 tys. zł. W trakcie prac na ulicy Orlej w wykonano: jezdnię asfaltową o długości około 340,0 m, jazdy do działek z kostki betonowej, chodniki do furtek z kostki betonowej, trzy progi zwalniające. Nadzór nad inwestycją sprawował Referat Gospodarki Komunalnej.

Marta Hoffmann