Mowa o zielonym świetle dla wydarzeń kulturalnych odbywających się w czerwonej strefie, czyli w Powiecie Otwockim.

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października (rozdział 5) do odwołania w tzw. „czerwonej strefie” dopuszczalne są formy działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, jeżeli spełniają poniższe wymagania:

a) w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

– udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa,

b) na otwartym powietrzu pod warunkiem:

– zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100osób,

– zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa,

W porównaniu do poprzedniego Rozporządzenia utrzymane zostało natomiast to, że współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe nadal odbywają się bez udziału publiczności.

Jak udało nam się ustalić, już niebawem Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku opublikuje zaktualizowany terminarz wydarzeń kulturalnych na drugą połowę października z dopuszczeniem widowni w liczbie 44 osób. Już teraz dla takiej maksymalnej liczby widzów wyświetlane są seanse w otwockim Kinie Oaza. Pozostałe placówki kulturalne w Powiecie Otwockim także dostosowują swoją działalność do nowych wytycznych, jednakże cześć z wydarzeń w najbliższy weekend odbędzie się jeszcze w formie online. Takie rozwiązanie zastosuje m.in. Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie.

Więcej informacji znajdziecie TU.

fot. Jacek Grymuza