Efek­tywne, eko­no­miczne spa­la­nie węgla i drewna jest wtedy, gdy komin nie dymi pra­wie wcale. Bo dym to palny skład­nik (min. 30%) każ­dego opału- skoro paliwo wyla­tuje komi­nem, to nie dało tyle cie­pła, ile powinno. To nie pro­ste piece ani zły opał są winne temu, jak śmier­dzi zima w Pol­sce. To źle obsłu­gi­wane pro­ste piece wyplu­wają w powie­trze nie­do­pa­lone paliwo i tak wędzimy się sami w sosie z tego, co powinno było zostać spalone.