Wojskowe Koło Łowieckie 194 „Bażant” w dniach 4 i 5 marca 2017 roku w obwodzie łowieckim 434, który obejmuje swym zasięgiem styk trzech gmin: Celestynowa, Kołbieli i Wiązowny, dokonało introdukcji bażantów na terenie dzierżawionych przez siebie gruntów.

Koło zajmuje się wypuszczaniem zakupionych bażantów w łowiska już od kilku lat. Rodzimą populację zasiedliło łącznie 100 bażantów, wypuszczonych po kilka sztuk w każdym z miejsc introdukcji. –Przedsięwzięcie realizowane od kilku lat pokazuje, że na naszym terenie odnotowuje się corocznie wzrost liczby bażantów w łowisku – mówi Stefan Traczyk, łowczy celestynowskiego Koła i dodaje: -Corocznie wypuszczamy po kilkadziesiąt ptaków. Opieka nad nimi, po wypuszczeniu na wolność polega przede wszystkim na przystosowania terenu, urządzeniu miejsc wykładania karmy, a także regularnego jej dostarczania, co około dwa tygodnie, tak aby bażanty mogły wzmocnić się przed okresem lęgowym. Takie miejsca pozostają pod szczególną troską myśliwych, co pozwala ptakom przeżyć podczas trudnego okresu aklimatyzacji.
Bażant Phasianus colchicus został sprowadzony do Europy jako ptak łowny z Azji, gdzie występuje w kilku odmianach kolorystycznych. Samca i samicę łatwo rozpoznać po długim ogonie i specyficznym ubarwieniu. Bażanty występują głównie na terenach nizinnych, na łąkach i terenach rolnych, najchętniej przebywając w pobliżu zarośli, skrajów lasów, zimą także w trzcinowiskach, a nawet większych siedliskach.
Setki lat temu bażanty doceniła polska arystokracja. Ptaki te uwiodły ich swoim dostojeństwem, upierzeniem i walorami smakowymi. Szybko stały się ptakami łownymi i zagościły na ich stołach. Pierwsze wzmianki o występowaniu bażantów – na Śląsku pochodzą z 1567 roku. Trudnym okresem dla tych ptaków była niemiecka okupacja, podczas której populacja tych ptaków w Polsce została znacznie przetrzebione. W latach 50–tych XX wieku, dzięki nowopowstającym hodowlom, liczebność bażantów występujących w naturze została odbudowana.W Polsce poza sąsiedztwem ośrodków hodowlanych, stan liczebny bażanta jest nieliczny, powodem takiego stanu są surowe zimy – znacznie uszczuplające liczebność bażanta poza obszarami, w których jest dokarmiany. Dzieje się tak też dlatego, że obecny wpływ urbanizacji, zachowania człowieka, działalność drapieżników, szczególnie bezpańskich psów i kotów, lisów i ptaków, spowodowały znaczący spadek liczebności bażanta. 
W wielu krajach bażanty są hodowane w specjalnych bażantarniach, a następnie wypuszczane na wolność. Introdukcja bażantów w Polsce prowadzona jest od wielu lat przez koła łowieckie. Ptaki pochodzą ze specjalnych ośrodków hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego.

 

TUMAK/fot. archiwum WKŁ Nr 194 "Bażant"