Obdarzona wszystkim co najlepsze... Tylko domku jej brakuje!