2,6mln złotych – to suma dzięki, której już wkrótce kadra pedagogiczna z Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczo-Gastronomicznych im. St. Staszica oraz Technikum w Zespole Szkół Nr 2 Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku będzie mogła jeszcze skuteczniej edukować wykwalifikowanych specjalistów.

Tuż przed Wielkanocą, starosta powiatu otwockiego – Mirosław Pszonka podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Adamem Struzikiem w ramach, której dwie otwockie placówki oświatowe wezmą udział w projekcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza. Oznacza to, że obie szkoły czeka teraz wzmożony rozwój poprzez staże i praktyki zawodowe. Uczniowie z całego powiatu jeszcze w tym roku zyskają też nowocześnie wyposażone pracownie i atrakcyjne zajęcia lekcyjne.

-W takim regionie jakim jest województwo mazowieckie, które bardzo dynamicznie się rozwija, firmy i przedsiębiorstwa potrzebują coraz więcej dobrze wykształconych pracowników. W związku tym musimy wspierać rozwój szkolnictwa zawodowego. Stąd pomysł na realizację tego właśnie projektu, który będzie obejmował 159 szkół i placówek oświatowych – tłumaczy marszałek, Adam Struzik i dodaje: -Chcemy wzmocnić właśnie tę gałąź edukacji zarówno przez staże i praktyki zawodowe, ale też poprzez kursy specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Łączna wartość projektu na Mazowszu wynosi ok. 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł stanowią środki unijne z RPO WM 2014-2020. Natomiast do szkół zawodowych w Otwocku trafi 2.655.003,60 zł. Środki te, pozwolą na zorganizowanie ciekawych praktyk i stażów dla 360 uczniów z naszego powiatu, które z pewnością umożliwią młodzieży łatwiejszy start w życiu zawodowym. Zwłaszcza, że jak zauważa Artur Andrysiak, członek zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza SA.: -Szkolnictwo zawodowe po latach zapaści odbudowuje się. Na Mazowszu ma nie tylko już coraz lepsze wyniki, ale też swoje własne, inteligentne specjalizacje. Są takie wyraźne obszary, które specjalizują się w konkretnej branży (…) Olbrzymia część szkolnictwa zawodowego rozwija się wraz z branżą gastronomiczną – to są kelnerzy, ale także technika kształcące technologów żywności.

Marszałek Adam Struzik zwraca też uwagę na to, że dużym wyzwaniem dla szkół zawodowych są nowe technologie: -Mamy w naszym regionie cały obszar innowacji, związanych z zawodami przyszłości, m.in. obsługa dronów, programowanie, robotyka oraz branża chemiczna. Musimy jednak pamiętać, że szkoły zawodowe potrzebują wsparcia zarówno ze strony samorządów, jak i przedsiębiorców. Tylko takie połączenie da szansę na efekt, jakim jest właśnie rozwój szkolnictwa zawodowego.

Projekt, który realizowany będzie do 31 marca 2023 roku ma także ułatwić pracę nauczycielom. Dla każdej ze szkół zostanie bowiem opracowany i wdrożony program innowacji pedagogicznej. Jak zapowiadają jego twórcy, uatrakcyjni on zajęcia i wzbogaci obecne procesy nauczania o nowe, nieszablonowe działania, dzięki którym uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Z kolei działania te, przełożą się na zwiększenie szans absolwentów tych szkół na rynku pracy.

W ramach wdrażania innowacji pedagogicznych, szkoły będą oferować nowe kierunki kształcenia. W planach jest również modernizacja już istniejących kierunków. W pracowniach zawodowych pojawi się nowy sprzęt. Oprócz tego, przeszkolonych zostanie 1040 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przeprowadzone zostaną również zajęcia dla ponad 10tys. uczniów. Nie zabraknie także cyklu 36 targów edukacyjno-zawodowych, w których udział wezmą uczniowie i około 300 przedsiębiorców z Mazowsza.

Dzięki temu, szkolnictwo zawodowe zostanie dopasowane do potrzeb i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki. Mazowieccy przedsiębiorcy zyskają nowych, wykształconych pracowników, a kompetentni i doświadczeni absolwenci bez trudu odnajdą się na rynku pracy.

Relację ze spotkania z marszałkiem województwa mazowieckiego, Adamem Struzikiem, podczas którego podpisana została umowa znajdziecie TUTAJ.

ML/fot. BP