17 czerwca w uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w pięciu blokach tematycznych. Uczyli się m. in. o tym jak przeprowadzić akcję ratowniczą, zachować się w wodzie, czy też dbać o bezpieczeństwo w Internecie

Wszystkie zaplanowane tego dnia działania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, jak ważne jest odpowiedzialne i przemyślane działanie. Młodzież często zapomina, jak kruche jest nasze życie i jak łatwo popełnić błąd, którego skutki mogą dotykać nas przez całe życie. Dlatego bardzo istotne jest przypominanie i uświadamianie konsekwencji nieodpowiedzialnego zachowania.

Bloki tematyczne:
1. „Płytka wyobraźnia” – zajęcia przeprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego – p. Eleni Filipiuk-Adamos i p. Grzegorza Dłużniewskiego – miały na celu uświadomienie młodzieży, jak ważne jest, by podczas wypoczynku nad wodą zachowywać się odpowiedzialnie i bezpiecznie. Konsekwencje skoków do nieznanej wody mogą być tragiczne w skutkach, dlatego jak co roku przypomniano młodzieży o zasadach bezpiecznego korzystania z kąpielisk.

2. Spotkanie z panem Wojciechem Plecińskim wiceprezesem Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość im. Grzegorza, który opowiedział gimnazjalistom o okolicznościach powstania i celach Stowarzyszenia. Inspiracją dla jego założenia stał się śmiertelny wypadek młodego człowieka. Ponieważ jednych z głównych celów organizacji jest zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom wśród młodzieży, nasz gość przypomniał o konieczności przestrzegania norm i reguł oraz stosowaniu się do regulaminów i przepisów, chociażby ruchu drogowego. Najważniejszym przekazem był apel o rozsądek w działaniu.

3. Wystąpienie przedstawiciela józefowskiej policji – sierż. szt. Piotra Chudka – które dotyczyło zachowań będących wynikiem zażywania alkoholu, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Młodzież mogła zaobserwować na wyświetlonych filmach, jakie konsekwencje mogą spotkać osoby będące pod wpływem środków odurzających np. nad wodą czy podczas wydawałoby się niewinnego spotkania na imprezie.

4. Cyberbezpieczeństwo – blok poprowadzony przez p. dr inż. Magdalenę Szeżyńską i p. dr inż. Krzysztofa Gołofita z Politechniki Warszawskiej poświęcony odpowiedzialnemu korzystaniu z komputerów i urządzeń mobilnych. Młodzież poznała procedury odzyskiwania danych z komputerów nawet tych, które wydawały się być skasowane. Dużo uwagi poświęcono brakowi anonimowości w Internecie oraz ochronie danych prywatnych przez wglądem innych.

5. Pokazy Ochotniczej Jednostki Straży Pożarnej w Józefowie – szkolenie gimnazjalistów w zakresie przeprowadzania akcji ratowniczej i ewentualnej reanimacji osoby poszkodowanej. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania niesamowicie ciekawej prelekcji dotyczącej wymienionego zagadnienia, mogli też spróbować swoich sił w praktyce dzięki przygotowanym fantomom. Strażacy prezentowali także sprzęt ratowniczy. Wystąpienie Straży Pożarnej wspierały p. Joanna Zakrzewska i p. Katarzyna Pietryka wraz z kilkoma uczniami.

Koordynatorem zajęć była Elżbieta Wasążnik, a za zaproszenia i dobór prelegentów odpowiadała Lidia Krupa z Gimnazjum nr 1 w Józefowie

Info z jozefow.pl/Fot. Mariusz Koperski