Rodzicu! Zanim wyjedziesz na wymarzony urlop ze swoją pociechą, koniecznie postaraj się o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Dobry start"!

Dzieci i młodzież z radością odłożyły już tornistry i cieszą się letnim wypoczynkiem. Tymczasem ich opiekunowie powoli zaczynają myśleć o kolejnym roku szkolnym i skompletowaniu wyprawki. A jej koszt, to jak wiadomo spory wydatek. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego postanowił nieco pomóc rodzicom i opiekunom startując z nowym programem wsparcia dla rodzin, w ramach którego każdy uczeń rozpoczynający rok szkolny otrzyma 300zł jednorazowego wsparcia. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód!

-Powakacyjny powrót do szkoły wielu rodzicom spędza sen z powiek. Nowy rok szkolny to nowe podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, ale też buty i ubrania. Wyprawka szkolna to spory wydatek, dlatego chcemy pomóc w tym niełatwym dla wielu z Państwa momencie. Dzięki programowi "Dobry start" rodzina otrzyma na każde uczące się dziecko 300zł wsarcia na skompletowanie wyprawki szkolnej. Mam nadzieję, że świadczenie to ułatwi planowanie szkolnych zakupów – mówi premier Mateusz Morawiecki.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek online od 1 lipca!

Wniosek o świadczenie "Dobry start" – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" - można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpisps.gov.pl lub przez bankowość elektorniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 misięcy od dnia złożenia wniosku.

Należy jednak pamiętać, że wsparcie w kwocie 300zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu!

Red/fot. pxhere