Wszystko o wiosennej walce leśników Nadleśnictwa Celestynów z zagrożeniem od szkodników pierwotnych sosny.

Las można porównać do organizmu żywego, w którym zachodzą niezliczone i nie do końca zbadane procesy. Jest narażony na rozwój różnego rodzaju chorób spowodowanych przez najrozmaitsze przyczyny. Jednym z takich czynników jest nadmierne występowanie szkodników pierwotnych sosny. Są to owady atakujące i żerujące na drzewach żywych, nie okazujących oznak choroby. Wybierają one te fragmenty lasu, których odporność została osłabiona przez brak dostępu do wody, pokarmu czy światła. Owadami atakującymi drzewostany są miedzy innymi brudnica mniszka czy strzygonia choinówka. Oba gatunki pojawiając się w nadmiernych ilościach mogą powodować ogromne straty w lasach. Mamy wtedy do czynienia z tzw. gradacją.

W Nadleśnictwie Celestynów, w leśnictwie Torfy od kilku miesięcy trwają obserwacje wspomnianej wcześniej brudnicy mniszki. Motyl ten występuje w borach iglastych a także lasach mieszanych. Jedna gąsienica tego gatunku jest w stanie zjeść 200 igieł sosnowych lub nawet 1000 świerkowych. Ich masowy pojaw często doprowadza do ogołacania z igieł wielkich fragmentów drzewostanów. Drzewa tracą zdolność do fotosyntezy i oddychania co w efekcie prowadzi do śmierci rośliny. W wyniku prowadzonego monitoringu podjęto przygotowania do przeprowadzenia zabiegów agrolotniczych.

Co to są zabiegi agrolotnicze ? Dlaczego się odbywają? Czy są szkodliwe dla ludzi i zwierząt?
Zabiegi agrolotnicze to forma pomocy niesionej przez leśników dla drzewostanów w momencie gdy przyroda nie może sama sobie poradzić z występującym nadmiernym pojawianiem danego szkodnika. Są to opryski prowadzone za pomocą samolotu zrzucającego środek ochrony roślin bezpośrednio na obszar, na którym doszło do gradacji. W Nadleśnictwie Celestynów zostanie użyty mikrobiologiczny środek o nazwie Foray 76B. Substancja ta nie jest szkodliwa zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Jest specjalnie wyselekcjonowana aby działała na konkretny gatunek. Przy głównych drogach i ścieżkach zostaną umieszczone tablice informujące o prowadzonym zabiegu oraz o czasowym zakazie wstępu do lasu. Zabieg jest planowany między 14 maja a 10 czerwca 2019.

Ostateczna decyzja o potrzebie przeprowadzenia zabiegu agrolotniczego oraz termin jego wykonania zostanie ustalony po ostatniej lustracji zagrożonych drzewostanów przez pracowników Nadleśnictwa Celestynów wraz z przedstawicielami Zespołu Ochrony Lasu w Łodzi w najbliższych dniach. Termin zabiegu zależy również od zmian w warunkach pogodowych, gdy będą wiały silne wiatry lub padał deszcz nie jest możliwe przeprowadzenie zabiegu.

Fot1: Brudnica Mniszka – Andrzej Lubowicki

Fot2. Kontrola liczebności gąsienic – Sławomir Charczuk