3,7 mln zł – tyle będzie kosztowała realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów”.

Jak czytamy na stronie urzędu gminy: -Celem projektu jest ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynkach użyteczności publicznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii, oszczędność kosztów energii w budynkach związanej z ograniczeniem zużycia nośników energii, poprawa jakości powietrza.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że prace termomodernizacyjne wewnątrz Szkoły Podstawowej w Celestynowie (budynek gimnazjum) są już na ukończeniu. Natomiast w Szkole Podstawowej w Regucie prace wewnątrz już się zakończyły. Nadal jednak na budynkach tych placówek trwa docieplanie i wymiana pokrycia dachowego. Równocześnie rozpoczęto prace na budynku urzędu gminy i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie. Wymienione w nich zastaną stare grzejniki wraz z instalacją, docieplone ściany oraz stropy i dach. Na budynku urzędu wymianie ulegnie także pokrycie dachowe, na którym zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Modernizacja wszystkich czterech budynków to koszt 3,7 mln zł, z czego 1,4 mln zł to środki pozyskane z funduszy europejskich.

Źródło: UG Celestynów